Dr. Christianne Smit is hoofddocent en onderzoeker bij Politieke Geschiedenis. Haar historische interessen betreffen politieke cultuur, sociaal-politieke hervormers, hun idealen en initiatieven en de wisselwerking tussen publieke opinie en politieke agendavorming in Nederland en in West-Europa tussen 1850 en 1940. 

Binnen de faculteit Geesteswetenschappen is ze ambassadeur voor Community-engaged learning en fellow voor Open Education. Eerder heeft zij de rol van onderwijsdirecteur voor het departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis vervuld. Vanuit een geesteswetenschappelijk perspectief denkt ze na over onderzoek naar hoger onderwijs, waarvoor ze is aangesloten bij de groep Higher Education Research Humanities.  

Vanaf 1 september 2024 is zij benoemd als Senior Fellow bij het Centre of Academic Teaching. In haar project staat transformatief leren centraal.