Taken van het UU Honours College

Het UU Honours College vervult binnen de Universiteit Utrecht verschillende taken op het gebied van honoursonderwijs.

Deze taken houden het volgende in:

  • Het verzorgen van interdisciplinair honoursonderwijs op bachelor- en masterniveau;
  • Het initiëren van nieuwe activiteiten rondom honoursonderwijs op een universiteitsbreed niveau;
  • Initiëren en onderhouden van het kennisnetwerk binnen en buiten de Universiteit Utrecht op het gebied van honoursonderwijs, zowel nationaal als internationaal;
  • Initiatief nemen voor de verdere vormgeving en ontwikkeling van honoursonderwijs van de Universiteit Utrecht in samenspraak met de faculteiten;
  • Verantwoordelijkheid voor en ambtelijke/administratieve ondersteuning van het universiteitsbrede honoursonderwijs;
  • Initiator van honoursopties voor internationalisering en maatschappelijke dienstverlening die voor studenten van alle faculteiten toegankelijk zijn.

Honours community

Daarnaast organiseert en stimuleert het UU Honours College de ontwikkeling van een universiteitsbrede honours community voor alle huidige studenten, alumni en docenten.

Universiteitsbreed

De onderwijsprogramma’s van het UU Honours College zijn toegankelijk voor alle studenten van de Universiteit Utrecht.

Tekst: Trots onderdeel van de Honours Community van de Universiteit Utrecht.

Nieuws over honours

Heleen van der Veen
18 maart 2019
Heleen van der Veen, derdejaars student van het College of Pharmaceutical Sciences, ontving een ZonMW Young Investigator Award.
29 november 2018
Vrijdag 23 november ontvingen 13 trotse docenten hun certificaat voor de leergang Honours Teaching.
honours
18 oktober 2018
Tijdens de Opening van het Academisch Honours Jaar op maandag 15 oktober is dr. Adri Thomas verkozen tot Honoursdocent van het Jaar.

Pagina's

RSS