Taken van het UU Honours College

Het UU Honours College vervult binnen de Universiteit Utrecht verschillende taken op het gebied van honoursonderwijs.

Deze taken houden het volgende in:

  • Het verzorgen van interdisciplinair honoursonderwijs op bachelor- en masterniveau;
  • Het initiëren van nieuwe activiteiten rondom honoursonderwijs op een universiteitsbreed niveau;
  • Initiëren en onderhouden van het kennisnetwerk binnen en buiten de Universiteit Utrecht op het gebied van honoursonderwijs, zowel nationaal als internationaal;
  • Initiatief nemen voor de verdere vormgeving en ontwikkeling van honoursonderwijs van de Universiteit Utrecht in samenspraak met de faculteiten;
  • Verantwoordelijkheid voor en ambtelijke/administratieve ondersteuning van het universiteitsbrede honoursonderwijs;
  • Initiator van honoursopties voor internationalisering en maatschappelijke dienstverlening die voor studenten van alle faculteiten toegankelijk zijn.

Honours community

Daarnaast organiseert en stimuleert het UU Honours College de ontwikkeling van een universiteitsbrede honours community voor alle huidige studenten, alumni en docenten.

Universiteitsbreed

De onderwijsprogramma’s van het UU Honours College zijn toegankelijk voor alle studenten van de Universiteit Utrecht.