Taken van het UU Honours College

Het UU Honours College vervult binnen de Universiteit Utrecht verschillende taken op het gebied van honoursonderwijs.

Deze taken houden het volgende in:

  • Het verzorgen van interdisciplinair honoursonderwijs op bachelor- en masterniveau;
  • Het initiëren van nieuwe activiteiten rondom honoursonderwijs op een universiteitsbreed niveau;
  • Initiëren en onderhouden van het kennisnetwerk binnen en buiten de Universiteit Utrecht op het gebied van honoursonderwijs, zowel nationaal als internationaal;
  • Initiatief nemen voor de verdere vormgeving en ontwikkeling van honoursonderwijs van de Universiteit Utrecht in samenspraak met de faculteiten;
  • Verantwoordelijkheid voor en ambtelijke/administratieve ondersteuning van het universiteitsbrede honoursonderwijs;
  • Initiator van honoursopties voor internationalisering en maatschappelijke dienstverlening die voor studenten van alle faculteiten toegankelijk zijn.

Honours community

Daarnaast organiseert en stimuleert het UU Honours College de ontwikkeling van een universiteitsbrede honours community voor alle huidige studenten, alumni en docenten.

Universiteitsbreed

De onderwijsprogramma’s van het UU Honours College zijn toegankelijk voor alle studenten van de Universiteit Utrecht.

Tekst: Trots onderdeel van de Honours Community van de Universiteit Utrecht.

Nieuws over honours

29 juni 2018
De derde lichting studenten van het Humanities Honours Programme is afgestudeerd. Hoe kijken de studenten terug op het programma?
25 april 2018
De ontwikkelde web-app heet 'Ter Info' en helpt om terrorisme op een duidelijke, feitelijke en verbindende manier met leerlingen te bespreken.
Sol in glas in lood
8 februari 2018
Dinsdag voltrok rector Bert van der Zwaan de opening van het UU Honours College. Hier kunnen studenten extra uitdagend interdisciplinair onderwijs volgen.

Pagina's

RSS