UU Honours College van de Universiteit Utrecht

Het UU Honours College biedt gemotiveerde studenten de kans om naast hun reguliere opleiding een extra uitdagend en inspirerend onderwijsprogramma te volgen. Dit onderwijs heeft een sterk interdisciplinair karakter. Juist door samen te werken en diverse disciplines aan bod te laten komen ontstaan innovatieve ideeën. Daarnaast biedt het UU Honours College docenten de mogelijkheid zich te bekwamen in het honoursonderwijs.

Het UU Honours College is een centrale en fysieke plaats voor het universiteitsbrede en interdisciplinaire honoursonderwijs en fungeert als proeftuin voor onderwijsvernieuwing.

Contact

Honours Dean: Prof. dr. Stephanie Rosenkranz
General manager: Yannick Servais
Mail: honourscollege@uu.nl
Tel.: ​+31 30 253 4502
Adres: Universiteitsbibliotheek, Drift 27, kamer 1.52 & 1.53, Utrecht
Instagram