Onderzoeksthema’s Bètawetenschappen

De faculteit Bètawetenschappen werkt vanuit de wetenschappelijke fundamenten van de onderzoeksinstituten op een interdisciplinaire manier aan verschillende maatschappelijke thema’s. Deze onderzoeksthema’s zijn:

Life Sciences

Onderzoek naar de fundamenten van het leven om te komen tot toekomstgerichte oplossingen op het gebied van gezondheid en milieu.

Science for Life
(onderdeel van strategisch thema: Life Sciences)

Food

Future Food

Interdisciplinaire samenwerking op het gebied van gezondheid, gedrag en innovaties voor toekomstige duurzame voedselproductie.

Future Food Utrecht
(onderdeel van strategisch thema: Pathways to Sustainability)

Complex Systems

Science Complex Systems

Modellering van complexe systemen voor een beter begrip van klimaatverandering, de verspreiding van infectieziekten, netwerken en big data.

Centre for Complex Systems Studies

Game Research

Het inzetten van games om gebruikers te laten oefenen, spelen, experimenteren, onderzoeken en leren in een veilige en motiverende omgeving.

Utrecht Center for Game Research

Bioinformatics

Science Bioinformatics

Versterking van data-driven wetenschap, met een focus op een breed scala aan biowetenschappelijk onderzoek binnen de Utrechtse Life Sciences.

Utrecht Bioinformatics Center

Science Education

Science Education (photo: Ivar Pel)

Onderwijs van goede kwaliteit heeft een meerwaarde voor zowel jonge als oude mensen en speelt een belangrijke rol in de maatschappij.

Freudenthal Instituut

Climate

Science Climate

Voorspellen van klimaatverandering en de interactie met ecosystemen en het wereldwijde zee- en landijs.

Institute for Marine and Atmospheric Research Utrecht

Energy & Resources

Science Energy

Werken aan duurzame oplossingen voor de steeds schaarser wordende energie en grondstoffen in de wereld.

Debye Institute for Nanomaterials Science

Institute for Sustainable and Circular Chemistry