In de AI Labs werken we samen om kennis te ontwikkelen en om tools of oplossingen te ontwerpen, ontwikkelen, testen en onderzoeken.

In de AI Labs werkt de Universiteit Utrecht met publieke en private organisaties en met andere kennisinstellingen aan maatschappelijke vraagstukken rond AI en Data Science. Door samenwerking aan onderzoek en onderwijs vergroten we de aandacht voor maatschappelijke vraagstukken, genereren we nieuwe state-of-the-art kennis en toepassingen voor specifieke domeinen en dragen we bij aan een betere aansluiting tussen opleiding en beroepspraktijk. Dit doen wij vanuit verschillende thematische Labs. Lees meer over de AI Labs