Graduate School of Teaching

Graduate School of Teaching

De interfacultaire Graduate School of Teaching bundelt alle lerarenopleidingen en educatieve minors van de universiteit.

Educatieve minor

De educatieve minor in de bachelorfase leidt studenten op tot tweedegraads bevoegd docent in het voortgezet onderwijs. Studenten die deze minor én hun bachelor afronden, kunnen aan de slag in het vmbo-t en de onderbouw van havo en vwo. Er zijn drie varianten: alfa, bèta en gamma.

Lerarenopleidingen

De lerarenopleidingen in de masterfase leiden studenten op tot eerstegraads bevoegd docent in het voortgezet onderwijs. Afgestudeerden kunnen aan de slag in de onder- en bovenbouw van vmbo, havo en vwo, of in andere functies in de educatieve sector. De Graduate School of Teaching biedt zowel een- als tweejarige lerarenopleidingen:

Eenjarige lerarenopleidingen

  • Leraar voorbereidend hoger onderwijs
    Deze master leidt afgestudeerde masterstudenten op voor de schoolvakken aardrijkskunde, biologie, Duits, economie, Engels, filosofie, Frans, geschiedenis, godsdienst, informatica, kunstgeschiedenis, maatschappijleer, muziek, natuurkunde, Nederlands, scheikunde, Spaans en wiskunde.

Tweejarige lerarenopleidingen

Binnen een aantal lerarenopleidingen kunnen excellente studenten een traject volgen dat voorbereidt op de internationale beroepspraktijk: U-TEAch.

Meer informatie voor studiekiezers is te vinden op de universitaire mastersite.
Informatie voor studenten is te vinden op de universitaire studentensite.

Vragen?

De Graduate School of Teaching is bereikbaar via GST@uu.nl.