Graduate School of Teaching

Graduate School of Teaching

De interfacultaire Graduate School of Teaching bundelt alle lerarenopleidingen en educatieve minors van de universiteit.

Educatieve minor

De educatieve minor in de bachelorfase leidt studenten op tot tweedegraads bevoegd docent in het voortgezet onderwijs. Studenten die deze minor én hun bachelor afronden, kunnen aan de slag in het vmbo-t en de onderbouw van havo en vwo. Er zijn drie varianten: alfa, bèta en gamma.

Educatieve module

De Educatieve Module leidt bachelor- en doctoraalstudenten op tot tweedegraads bevoegd docent. Met deze bevoegdheid mogen afgestudeerden lesgeven in alle klassen van het vmbo-t en de onderbouw van havo en vwo. Meer informatie: www.uu.nl/educatievemodule.

Lerarenopleidingen

De lerarenopleidingen in de masterfase leiden studenten op tot eerstegraads bevoegd docent in het voortgezet onderwijs. Afgestudeerden kunnen aan de slag in de onder- en bovenbouw van vmbo, havo en vwo, of in andere functies in de educatieve sector. De Graduate School of Teaching biedt zowel een- als tweejarige lerarenopleidingen:

Eenjarige lerarenopleidingen

  • Leraar voorbereidend hoger onderwijs
    Deze master leidt afgestudeerde masterstudenten op voor de schoolvakken aardrijkskunde, biologie, Duits, economie, Engels, filosofie, Frans, geschiedenis, godsdienst, informatica, kunstgeschiedenis, maatschappijleer, muziek, natuurkunde, Nederlands, scheikunde, Spaans en wiskunde.

Tweejarige lerarenopleidingen

Binnen een aantal lerarenopleidingen kunnen excellente studenten een traject volgen dat voorbereidt op de internationale beroepspraktijk: U-TEAch.

Meer informatie voor studiekiezers is te vinden op de universitaire mastersite.
Informatie voor studenten is te vinden op de universitaire studentensite.

Educational Profile voor bètamasterstudenten

Studenten die al een tweedegraads bevoegdheid op zak hebben, kunnen tijdens hun bètamaster het Educational Profile (EP) volgen om eerstegraads bevoegd docent te worden. Afgestudeerden kunnen aan de slag in de onder- en bovenbouw van vmbo, havo en vwo, of in andere functies in de educatieve sector. Studenten die nog geen tweedegraads bevoegdheid hebben kunnen via het EP een tweedegraads bevoegdheid verwerven, waarna ze aan de slag kunnen in het vmbo-t en de onderbouw van havo en vwo. EP bestaat onder meer binnen de volgende masterprogramma’s:
 

Vragen?

De Graduate School of Teaching is bereikbaar via GST@uu.nl.