Planten, dieren en micro-organismen vormen een groot deel van het leven op aarde en hun interacties zijn essentieel voor het duurzaam voortbestaan van ecosystemen. Ons interdisciplinair onderzoeksprogramma richt zich op de biologisch mechanismen waarmee plant, dier en microbe op elkaar, maar ook op een continu veranderende leefomgeving, reageren. Geinspireerd door de natuur ontwikkelt het Institute of Environmental Biology duurzame oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen zoals voedelzekerheid, de ecologische gevolgen van een veranderend klimaat en bescherming van onze natuurlijke hulpbronnen.