Ethische toetsing onderzoek Bètawetenschappen

De faculteit Bètawetenschappen zet zich in voor ethisch verantwoorde keuzes in het onderzoek.

Onderzoek waaraan personen deelnemen of waarin wordt gewerkt met data van personen wordt daarom voorgelegd aan een onafhankelijke ethische toetsingscommissie. Deze commissie beoordeelt voor niet-WMO-plichtige onderzoeksvoorstellen de informatievoorziening aan de personen die deelnemen aan het onderzoek, de belasting van de deelnemers en de zorgvuldigheid rondom het verzamelen en bewaren van persoonlijke data.

Ethische Toetsingscommissie Bèta-Geo

De faculteit Bètawetenschappen werkt op het gebied van ethische toetsing samen met de faculteit Geowetenschappen. Het kader voor de toetsing wordt gevormd door gedrags- en beroepscodes en wet- en regelgeving. De Ethische Toetsingscommissie Bèta-Geo bestaat uit leden van beide faculteiten en toetst onderzoek dat onder verantwoordelijkheid van deze faculteiten wordt gedaan.

Contact