Extra honorering Mozaïek aanvragen bevordert diversiteit op meerdere vlakken

De Mozaïek laureaten in de faculteit Bètawetenschappen doen precies het onderzoek waar ze al een paar jaar naartoe hebben gewerkt. Dat kan, omdat ze zelf samen met hun begeleiders aan het roer stonden van hun subsidieaanvraag. Een gesprek met de drie Mozaïek laureaten die in het najaar van 2022 begonnen aan hun PhD onderzoek..

De Mozaïek beurs is speciaal in het leven geroepen om de ondervertegenwoordiging van academici met een migratieachtergrond op universiteiten te verkleinen. De onderzoeksvoorstellen van Moska Hellamand, Isabela Pombo Geertsma en Shahin Nazar Kermanshahi waren goed beoordeeld en dus subsidiabel, maar werden niet gehonoreerd. Wat NWO niet kon financieren, werd binnen de Universiteit Utrecht op initiatief van de EDI Stuurgroep wel mogelijk. Zo verkleint de UU de ondervertegenwoordiging van afgestudeerden met een migratieachtergrond.

Verschillende achtergronden

Moska, Isabela en Shahin komen van verschillende disciplines en hoorden alle drie via hun promotors van de Mozaïek call. Ze hebben elkaar leren kennen tijdens de interview workshop die werd aangeboden door de UU om de aanvragers op hun interview voor te bereiden. Isabela: “Het klikte meteen tussen ons en we hielden contact. Sinds we aan ons onderzoek zijn begonnen spreken we elkaar regelmatig. We hebben elk een hele andere achtergrond, ik ben zelf bioloog en heel erg geïnteresseerd in het gebruik van planten, maar ik merk dat we ook inhoudelijk veel aan elkaar hebben.” Moska beaamt dat: “Ik vond het heel fijn om contact te houden omdat wij elkaar tijdens het PhD traject kunnen steunen. Ik vind het ook leuk dat wij verschillende soorten werkervaring meebrengen naar ons PhD. Ik heb zelf bij een non-profit organisatie gewerkt waar ik veel van heb geleerd voordat ik aan mijn PhD begon”. Shahin: “We zitten in dezelfde fase van onze academische carriere waardoor we elkaar goed kunnen supporten. Ik heb voorheen bij een tech-bedrijf gewerkt en daar zag ik ook dat een divers team je kan opvangen bij allerlei werk-gerelateerde uitdagingen.”

Als de Mozaïek subsidie niet zou zijn toegekend, had ik hier nu niet gewerkt.

Verschillende trajecten

De Mozaïek subsidie heeft het drietal de mogelijkheid geboden om in 2022 aan hun PhD te beginnen. Het traject ernaartoe was voor elk van hen anders, net als ook hun werkervaringen. Moska vertelt: “Ik deed drie-en-een-half jaar onderzoek naar wat de farmaceutische industrie doet om de toegankelijkheid van geneesmiddelen te verbeteren in arme landen.  Ik heb hier tijdens mijn Master’s stage ook onderzoek naar gedaan vanuit het beleidsperspectief en dat wilde ik graag voortzetten. Op de afdeling waren er op dat moment geen promotieplekken over dit thema, maar ik werd wel gewezen op de Mozaïek call. Toen heb ik samen met mijn team een onderzoeksvoorstel als vervolg op mijn Master’s stage geschreven en ingediend. Hierdoor kon ik zelf het onderzoek invullen op basis van mijn wensen, bijvoorbeeld dat ik een deel van mijn onderzoek in het buitenland wil doen. Als de Mozaïek subsidie niet zou zijn toegekend, had ik hier nu niet gewerkt.”

Isabela wist al jong dat ze onderzoek wilde blijven doen, haar onderzoeksvragen had ze al op papier. “Na mijn studie Biologie aan de UvA wilde ik verder in de Etnobotanie; de relatie tussen mens en plant. Ik had tijdens mijn Master’s thesis onderzoek gedaan naar medicinale en rituele planten in Brazilië. Daarna wilde ik weten waarom bepaalde planten in west Europa met hekserij in verband worden gebracht. Mijn begeleider was enthousiast, en ik bleef hieraan werken naast een parttime baan bij de Botanische Tuinen in Utrecht. Toen ik het Mozaïek traject in ging kreeg ik de kans om met hun steun het voorstel verder uit te werken, dat was geweldig. Ik ben erg blij dat het na al het harde werken toch gehonoreerd werd.”

Shahin: “Voorheen heb ik veel verschillende dingen gedaan en ik ben vooral het type die alles interessant vindt. Na een aantal jaar fulltime te werken in Amerika kwam ik veel ethische dilemma’s tegen die mij dwars zaten en had ik handvaten nodig om ze beter te begrijpen. Zo stuitte ik op mijn master History and Philosophy of Science waarin ik mij verder kon ontplooien. Na een jaar als onderzoeker besloot ik de relatie tussen klimaatverandering en radicalisme te onderzoeken en zo stuitte ik op de aanvraag. De rode lijn? Ik ben een activist in hart en nieren.”

Verbonden in onafhankelijkheid

Wat de beurs dus ook zo bijzonder maakt is dat het een grote mate van vrijheid gaf in het kiezen van een onderwerp. Shahin vertelt: “Een groot voordeel van de Mozaïek beurs is dat het ons de onafhankelijkheid geeft om te onderzoeken wat wij interessant vinden. Op deze manier kan er dus ook een diversiteit aan onderwerpen aan bod komen op de universiteit, in plaats van de wetenschapsagenda’s die misschien niet helemaal passen bij de persoonlijke wensen van de onderzoeker.” Isabela en Moska knikken instemmend.
Isabela deelt haar ervaring: “Doordat mijn promotor en dagelijks begeleider bij Naturalis werken, moet ik veel zelf uitzoeken, maar natuurlijk word ik wel geholpen door mensen in mijn onderzoeksgroep en GSLS.” Moska vult aan: “We hebben ook zelf het initiatief genomen om met alle Mozaïekers die in 2022 bij de UU zijn begonnen een eigen netwerk op te richten. Wat ons bindt, is dat we in hetzelfde stadium van ons PhD onderzoek zitten. EDI is er altijd voor ons om vragen te beantwoorden, maar ook hier staan we zelf aan het roer.”
Shahin: “En natuurlijk worden we inhoudelijk begeleid. Ik werk al een langere tijd samen met mijn supervisor en we weten goed wat we van elkaar kunnen verwachten en hoe we elkaar kunnen aanvullen.”

Mozaiek 2.0

Mozaïek 2.0 is een promotiebeurzenprogramma van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), dat gericht is op afgestudeerden met een migratieachtergrond uit Afrika, Azië, het Caribisch gebied, Midden- en Zuid-Amerika en Turkije. Deze groep is ondervertegenwoordigd onder academici in Nederland.

UU beleid 2022

De aanvragen van twee Utrechtse promovendi werden dit jaar gehonoreerd. Landelijk zijn er dertien beurzen toegekend op een totaal van 118 aanvragers, waarvan er 43 doorgingen naar de tweede ronde. Op initiatief van de EDI Stuurgroep stelt de Universiteit Utrecht aanvullend budget beschikbaar voor nog eens vijf extra beurzen voor promovendi van de eigen universiteit. Daarmee konden alle Utrechtse aanvragen gehonoreerd worden.

Facultair beleid 2023

In december heeft NWO een nieuwe Mozaïek-call gepubliceerd. In januari 2023 heeft het faculteitsbestuur Bètawetenschappen besloten om, net als in de vorige call, extra ondersteuning aan te bieden. De faculteit stelt budget beschikbaar voor het redigeren van aanvragen. Indien gewenst is er ook budget beschikbaar voor een overbruggingsaanstelling. Hiernaast heeft het faculteitsbestuur besloten om middelen beschikbaar te stellen voor twee kandidaten die door NWO als subsidiabel zijn beoordeeld, maar vanwege financiële redenen niet door NWO worden gefinancierd