Erkennen & waarderen bij Bètawetenschappen

De faculteit Bètawetenschappen gebruikt een nieuwe manier van erkennen en waarderen. Vanaf 1 november 2021 is deze nieuwe en meer open procedure van toepassing op hoogleraren.

Alle details over het nieuwe proces en de criteria staat in deze documenten:

Triple Vision: Team, Research, Impact, Professional Performance, Leadership, Education

De belangrijkste verandering in ons proces is dat we de competenties op het gebied van leiderschap en teamgeest ook meewegen. Onderwijs, onderzoek en impact blijven centraal staan; samen met professionele prestatie vormen deze werkvelden de basis voor academische en maatschappelijke resultaten. Als hoogleraar is het niet noodzakelijk om op alle gebieden te excelleren. 

Procedure Full Professor
Procedure Full Professor

De manier waarop we erkennen en waarderen zal de komende jaren veranderen voor alle medewerkers van de faculteit. Deze verandering maakt deel uit van onze transitie naar Open Science, met als doel wetenschap te versnellen en te verbeteren. Dit vraagt om volledige overgang naar openheid, gebaseerd op een visie ten aanzien van de relatie met de maatschappij.

Lees de UU visie op erkennen en waarderen (pdf, Engelstalig)