Onderzoek

Wij vinden oplossingen in de kleinste deeltjes!

Het onderzoek binnen de faculteit Bètawetenschappen is georganiseerd rond maatschappelijk relevante thema's die zijn vertaald naar grensverleggende onderzoeksvragen. Onze wetenschappers werken daardoor op fundamenteel niveau aan oplossingen voor complexe maatschappelijke problemen op het gebied van duurzaamheid en gezondheid. In onze visie vormt fundamenteel onderzoek, direct of indirect, altijd de motor voor toekomstige veranderingen.

Hoe werkt een levend systeem op het allerkleinste niveau? Welke materialen en energiebronnen kunnen we ontwikkelen voor een duurzame toekomst? Kunnen we patronen en structuren vinden die ons helpen om te gaan met nieuwe situaties en kennis? Dit zijn slechts enkele voorbeelden van vragen waar onze wetenschappers aan werken. En dat doen ze met succes.

Onderzoeksfaciliteiten

De faculteit Bètawetenschappen heeft uitstekende en uitgebreide onderzoeksfaciliteiten voor haar onderzoek, zoals het Elektronenmicroscopie Centrum. Veel van onze faciliteiten behoren tot de top van onderzoeksfaciliteiten in Europa en worden voor zowel interne als externe onderzoekers beschikbaar gesteld. 

Bekijk al onze onderzoeksfaciliteiten

Corona-onderzoek

Onderzoekers van de faculteit Bètawetenschappen doen op veel verschillende manieren onderzoek naar SARS-CoV-2, COVID-19 en de gevolgen ervan.