Onderzoek

Werken aan een betere wereld is een sterke drijfveer achter ons onderzoek. Om impact te hebben, stellen we fundamentele vragen en zoeken we in detail uit hoe dingen werken.

Wetenschappers van onze onderzoeksinstituten werken binnen verschillende onderzoeksthema's samen aan interdisciplinaire maatschappelijke uitdagingen, vaak samen met externe partners.

Samenwerking en faciliteiten

De faculteit Bètawetenschappen beschikt over een uitgebreide infrastructuur voor onderzoeksactiviteiten, zoals het nieuwe Netherlands Plant Eco-phenotyping Centre en ons Elektronenmicroscopie Centrum. Veel van onze faciliteiten behoren tot de top in Europa en zijn beschikbaar voor interne en externe onderzoekers.

Meer over samenwerking
Bekijk alle onderzoeksfaciliteiten