Organisatie

De eindverantwoordelijkheid voor het door de Undergraduate School (UGS) van de faculteit Bètawetenschappen verzorgde onderwijs in de bacheloropleidingen berust bij de vice-decaan onderwijs. De dagelijkse leiding van de school berust bij de directeur van de UGS, die tevens voorzitter is van de Board of Studies (BoS).

Board of Studies UGS

De Board of Studies is het bestuurlijk overleg- en adviesorgaan dat de directeur adviseert bij de uitoefening van de taken. Korte verslagen van de vergaderingen van de Board of Studies zijn beschikbaar via de teamsite van de BoS-UGS.

Samenstelling van de Board of Studies UGS 2023-2024

 • Prof. dr. A.K. (Aukje) Mantel-Teeuwisse (directeur/voorzitter)
 • Dr. A.A.J. (Annik) van Keer (secretaris)
 • Dr. S.I. (Inge) The (opleidingsdirecteur Biologie)
 • Prof. dr. R.J. (Robbert Jan) Kok (onderwijsdirecteur Farmacie en CPS)
 • Dr. R. J. (Roland) Geraerts (opleidingsdirecteur Informatica)
 • Dr. ir. J.M.E.M. (Jan Martijn) van der Werf (opleidingsdirecteur Informatiekunde)
 • Dr. C.H. (Carleen) Tijm-Reijmer (opleidingsdirecteur Natuur- en Sterrenkunde)
 • Dr. E.G. (Eric) Huizinga (opleidingsdirecteur Molecular and Biophysical Life Sciences)
 • Prof. dr. P.C.A. (Pieter) Bruijnincx (onderwijsdirecteur Scheikunde)
 • Dr. mr. B.N. (Barbara) van den Berg (onderwijsdirecteur Wiskunde & Wiskunde en Toepassingen)
 • Dr. M.C.P.J. (Christine) Knippels (opleidingsdirecteur Freudenthal Instituut)
 • I.S. (Ids) Jaarsma (student bestuurslid)
 • F.E.M. (Frederique) Pruijn, MSc (ondersteuning secretaris)