Organisatie

De eindverantwoordelijkheid voor het door de Undergraduate School (UGS) van de faculteit Bètawetenschappen verzorgde onderwijs in de bacheloropleidingen berust bij de vice-decaan onderwijs. De dagelijkse leiding van de school berust bij de directeur van de UGS, die tevens voorzitter is van de Board of Studies (BoS).

Board of Studies UGS

De Board of Studies is het bestuurlijk overleg- en adviesorgaan dat de directeur adviseert bij de uitoefening van de taken. Korte verslagen van de vergaderingen van de Board of Studies zijn beschikbaar via de teamsite van de BoS-UGS.

Samenstelling van de Board of Studies UGS 2019-2020

Prof. dr. G.M.H. Engels (directeur/voorzitter)
Dr. A.A.J. van Keer (secretaris)
Dr. M.C. Koster (onderwijsdirecteur Biologie)
Dr. R.J. Kok (onderwijsdirecteur Farmacie)
Drs. L. Herlaar (onderwijsdirecteur Informatica & Informatiekunde)
Dr. F. Wiering (opleidingsdirecteur Informatiekunde)
Prof. dr. P. van der Straten (onderwijsdirecteur Natuur- en Sterrenkunde)
Prof. dr. W.K. Kegel (onderwijsdirecteur Scheikunde)
Dr. mr. B.N. van den Berg (onderwijsdirecteur Wiskunde & Wiskunde en Toepassingen)
Dr. G.T. Prins (onderwijsdirecteur Freudenthal Instituut)
Dr. W.J.G.A. Dictus (onderwijsdirecteur Biomedische Wetenschappen)
D. van Gurp, BSc (student bestuurslid)

Onderwijsmanagers UGS

Biologie: Dr. A.J.M. Peeters
Farmacie: Drs. M. Thijssen
Informatica: Dr. L. Herlaar
Informatiekunde: Dr. C. van Nimwegen
Natuur- en Sterrenkunde: P.G.P. Wilmes
Scheikunde: S. Blad, MSc MA
Wiskunde en Toepassingen: Dr. M. Ruijgrok en dr. mr. B.N. van den Berg

Examencommissie UGS

De examencommissie van de UGS is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de toetsing en examens binnen de UGS. De leden van de commissie zijn afkomstig uit het docentenkorps van de opleidingen en worden door de decaan van de faculteit benoemd. De commissie heeft ook een extern lid.

Samenstelling van de Examencommissie UGS 2019-2020

Prof. dr. H.C. Gerritsen (Voorzitter Examencommissie UGS)
Dr. A.H. van Houwelingen (Lid, voorzitter kamer Farmacie)
Prof. dr. mr. H. Prakken (Lid, voorzitter kamer Informatica en Informatiekunde)
Dr. C.H. Tijm-Reijmer (Lid, voorzitter kamer Natuur- en Sterrenkunde)
Prof. dr. C.R. Berkers (Lid, voorzitter kamer Scheikunde)
Dr. S.A. Wepster (Lid, voorzitter kamer Wiskunde en Wiskunde & Toepassingen)
Dr. J.A. Post (Lid, voorzitter kamer Biologie)
Prof. dr. K.A.H. van Leeuwen (Extern lid)
F. Pruijn MSc (Ambtelijk secretaris)

Opleidingscommissie UGS

De opleidingscommissie geeft gevraagd en ongevraagd onafhankelijk advies aan de BoS over de kwaliteit van bacheloropleidingen. De Opleidingscommissie bestaat voor de helft uit docenten en de andere helft uit studenten.

Samenstelling van de Opleidingscommissie UGS 2019-2020

Dr. M. van Zanten (voorzitter en docentlid namens Biologie)
N. van der Steeg (vice voorzitter)
Dr. F. Flesch (docentlid namens Farmacie)
Drs. H. Philippi (docentlid namens Informatica)
Dr.ir. J.M.E.M. van der Werf (docentlid namens Informatiekunde)
Dr. E. van Sebille (docentlid namens Natuur- en Sterrenkunde)
Prof.dr. P.C.A. Bruijnincx (docentlid namens Scheikunde)
Prof. dr. R. Bisseling (docentlid namens Wiskunde)
C.M.L. Blijleven (studentlid namens Biologie)
C. Pachocki (studentlid namens Farmacie)
(Vacature) (studentlid namens Informatica)
R. Gerlag (studentlid namens Informatiekunde)
E. Alkemade (studentlid namens Natuur- en Sterrenkunde)
N. van der Steeg (studentlid namens Scheikunde)
H. Schroten (studentlid namens Wiskunde)
F. Pruijn, MSc (ambtelijk secretaris)