ORGANISATIE

De eindverantwoordelijkheid voor het door de Undergraduate School (UGS) van de faculteit Bètawetenschappen verzorgde onderwijs in de bachelor opleidingen berust bij de vice-decaan onderwijs. De dagelijkse leiding van de school berust bij de directeur van de UGS die tevens voorzitter is van de Board of Studies (BoS).

Board of Studies.

De Board of Studies is het bestuurlijk overleg- en adviesorgaan dat de directeur adviseert bij de uitoefening van de taken. 

Samenstelling van de Board of Studies 2016-2017.

Dr. G.M.H. Engels (directeur/voorzitter)
Ir. M.L. Kok (secretaris)
Prof.dr. G.T. Barkema (vicedecaan onderwijs faculteit Bètawetenschappen)
Dr. M.C. Koster (onderwijsdirecteur Biologie)
Dr. R.J. Kok (onderwijsdirecteur Farmacie)
Drs. J. Fokker (onderwijsdirecteur Informatica & Informatiekunde)
Dr. F. Wiering (opleidingsdirecteur Informatiekunde)
Prof.dr. P. van der Straten (opleidingsdirecteur Natuur- en Sterrenkunde)
Dr.  E.J. Breukink (onderwijsdirecteur Scheikunde)
Prof.dr. J.P. Hogendijk (onderwijsdirecteur Wiskunde & Wiskunde en Toepassingen)
Dr. G.T. Prins (onderwijsdirecteur Freudenthal Instituut)
Dr. W.J.G.A. Dictus (onderwijsdirecteur Biomedische Wetenschappen)
Maartje Koppelman (student bestuurslid)

Onderwijsmanagers.

Biologie: Dr. A.J.M. Peeters
Farmacie: Dr. H. van Heuven-Nolsen
Informatica: Dr. L. Herlaar
Informatiekunde: Dr. C. van Nimwegen
Natuur- en Sterrenkunde: mw. P.G.P. Wilmes
Scheikunde: dr. E. Mulder en mw. S. Blad
Wiskunde en Toepassingen: Dr. M. Ruijgrok en mw. dr. mr. B.N. van den Berg

Examencommissie.

De examencommissie van de UGS is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de toetsing en examens binnen de UGS. De leden van de commissie zijn afkomstig uit het docentenkorps van de opleidingen en worden door de decaan van de faculteit benoemd. De commissie heeft ook een extern lid.

Samenstelling van de Examencommissie UGS 2016-2017.

Dr. R.S.W. van de Wal (Voorzitter)
Dr. J.A. Post (lid Biologie)
Dr. A.H. van Houwelingen (lid Farmacie)
Dr. S.W.B. Prasetya (lid Informatica & Informatiekunde)
Dr. C. H. Tijm-Reijmer (lid Natuur- en Sterrenkunde)
Dr. I. Swart (lid Scheikunde)
Dr. S.A. Wepster (lid Wiskunde)
Prof.dr. K.A.H. van Leeuwen (extern lid, Technische Universiteit Eindhoven)
Mr. S. van der Veen (Secretaris)

Opleidingscommissie UGS

De opleidingscommissie geeft gevraagd en ongevraagd onafhankelijk advies aan de BoS over de kwaliteit van bacheloropleidingen. De Opleidingscommissie bestaat voor de helft uit docenten en de andere helft uit studenten.

Samenstelling van de Opleidingscommissie UGS 2017-2018.

Prof.dr. L.W. Jenneskens (voorzitter)
Dr. M. van Zanten (docentlid namens Biologie)
Dr. F. Flesch (docentlid namens Farmacie)
Dr. ing. J.Bikker (docentlid namens Informatica)
Dr. ir. J.M.E.M. van der Werf (docentlid namens Informatiekunde)
Dr. A.J. van Delden  (docentlid namens Natuur- en Sterrenkunde)
Dr. S.G.D. Rüdiger (docentlid namens Scheikunde)
Dr G.R. Cavalcanti (docentlid namens Wiskunde)
L.F.W Jonckers Nieboer (studentlid namens Biologie)
Y.T. Liang (studentlid namens Farmacie)
S. Luehof (studentlid namens Informatica)
E. van Rijn (studentlid namens Informatiekunde)
N.J. Warsen (studentlid namens Natuur- en Sterrenkunde)
J. Govers (studentlid namens Scheikunde)
M.M.C Nabben (studentlid namens Wiskunde)
E.M. Keg, BA (secretaris)