I am a scientist

bekijk de video's hieronder

De faculteit Bètawetenschappen van de Universiteit Utrecht is een diverse en inclusieve gemeenschap. Tijdens de facultaire opening van het Academisch Jaar 2019/2020 is een diversiteitscampagne gelanceerd door de decaan van de faculteit, samen met Anja Volk.

Group of seven scientists

Westerdijk award

Anja Volk is universitair docent bij het departement Informatica en winnaar van de 2018-editie van de Westerdijk Award, de facultaire diversiteitsprijs. Anja heeft het initiatief genomen voor deze diversiteitscampagne, waarin zeven bètawetenschappers worden gepresenteerd op levensgrote staande fotopoppen. Een QR-code verwijst naar zeven korte video’s waarin nader wordt kennisgemaakt met de wetenschappers en hun onderzoeksveld.

Anja heeft ervoor gekozen haar prijzengeld, aangevuld met extra middelen vanuit de diversiteitscommissie, aan deze campagne te besteden. De campagne is bedoeld om stereotiepe verwachtingen over wetenschappers tegen te gaan, door diversiteit over de volle breedte te tonen aan studenten en medewerkers.

De Westerdijk Award wordt toegekend aan medewerkers die zich hebben ingezet om een meer diverse organisatie te realiseren. Zij worden genomineerd door hun collega’s. De diversiteitscommissie bepaalt uiteindelijk wie de winnaar is. Johanna Westerdijk was de eerste vrouwelijke hoogleraar van Nederland. Op 10 februari 1917 werd zij benoemd tot hoogleraar Fytopathologie aan de Universiteit Utrecht.

Bekijk de video's