Departementsadviescommissies

Een departementsadviescommissie adviseert de faculteitsraad over het departement of de dienst waarvoor zij is ingesteld. De commissie voert overleg met het hoofd van het departement/de diensten, die de commissie ook voorziet van informatie. 

Lees meer over de departementsadviescommissies: