Departementen

De faculteit Bètawetenschappen bestaat uit zes departementen. Onderwijs en onderzoek zijn gehuisvest binnen deze departementen.

Biologie
Farmaceutische wetenschappen
Informatica
Natuurkunde
Scheikunde
Wiskunde