Commissies

Commissies faculteitsraad

De inhoudelijke taken binnen de faculteitsraad zijn verdeeld over vier commissies. De commissieverdeling voor het raadsjaar 2022-2023:

Commissie Financiën, Huisvesting & Bedrijfsvoering (FHB)

Bert Janssen (voorzitter)
Saban Çaliskan (vicevoorz)
Johan Rozenbrand
Stephen Snelders
Henrita van Zanten
Casper Bruijning
Emma Holler

Commissie Onderwijs, Onderzoek en Studentenzaken (OOS)

Suzan Ruijtenberg (voorzitter)  
Ids Jaarsma (vicevoorz)
Bert Janssen
Renate Jaarslag
Iris Ren
Gerhard Blab
Jasmijn den Hollander

Commissie Strategie & Personeelszaken (SP)

Johan Rozenbrand (voorzitter)  
Emma Holler (vicevoorz)
Iris Ren
Suzan Ruijtenberg
Saban Çaliskan
Ids Jaarsma
Henrita van Zanten
Stephen Snelders

Commissie Public Relations (PR)

Jasmijn den Hollander (voorzitter)
Gerhard Blab
Casper Bruijning
Renate Baarslag

Indien u een specifieke vraag heeft voor een van de commissies van de faculteitsraad kunt u contact opnemen met de voorzitter van de betreffende commissie.