Samenstelling commissies

Commissies faculteitsraad

De inhoudelijke taken binnen de faculteitsraad zijn verdeeld over vier commissies. De definitieve commissieverdeling voor het raadsjaar 2019-2020 wordt zo spoedig mogelijk ingevuld.

Commissie Financiën, Huisvesting & Bedrijfsvoering (FHB)

Frans van Dam (voorzitter)
Anna Wiersema
Caroline Rutten
Gerhard Blab
Franka Jesse
Bert Janssen
Victor Severijns
Sarah Prendergast

Commissie Onderwijs, Onderzoek en Studentenzaken (OOS)

Gerhard Blab (voorzitter)  
Mike Boxem
Lizanne van der Laan
Marleen Joustra
Johan Rozenbrand
Dylan van Tongeren
Iris Ren

Commissie Strategie & Personeelszaken (SP)

Johan Rozenbrand (voorzitter)  
Caroline Rutten
Lizanne van der Laan
Iris Ren
Frans van Dam
Dylan van Tongeren
Bert Janssen
Marleen Joustra

Commissie Public Relations (PR)

Franka Jesse
Sarah Prendergast
Victor Severijns

Indien u een specifieke vraag heeft voor een van de commissies van de faculteitsraad kunt u contact opnemen met de voorzitter van de betreffende commissie.