Commissies

Commissies faculteitsraad

De inhoudelijke taken binnen de faculteitsraad zijn verdeeld over vier commissies. De commissieverdeling voor het raadsjaar 2021-2022:

Commissie Financiën, Huisvesting & Bedrijfsvoering (FHB)

Bert Janssen (voorzitter)
Jasmijn den Hollander
Joris de Jong
Ismaïl Sarti (vicevoorz)
Henrita van Zanten
Johan Rozenbrand

Commissie Onderwijs, Onderzoek en Studentenzaken (OOS)

Suzan Ruijtenberg (voorzitter)  
Noor Coenen
Bert Janssen
Ellen Kroon
Iris Ren
Gerhard Blab
Nial van der Steeg (vicevoorz)

Commissie Strategie & Personeelszaken (SP)

Johan Rozenbrand (voorzitter)  
Noor Coenen (vicevoorz)
Iris Ren
Suzan Ruijtenberg
Ismaïl Sarti
Nial van der Steeg
Henrita van Zanten
Stephen Snelders

Commissie Public Relations (PR)

Ellen Kroon (voorzitter)
Gerhard Blab
Jasmijn den Hollander
Joris de Jong

Indien u een specifieke vraag heeft voor een van de commissies van de faculteitsraad kunt u contact opnemen met de voorzitter van de betreffende commissie.