Samenstelling commissies

Commissies faculteitsraad

De inhoudelijke taken binnen de faculteitsraad zijn verdeeld over vier commissies. De definitieve commissieverdeling voor het raadsjaar 2019-2020 wordt zo spoedig mogelijk ingevuld.

Commissie Financiën, Huisvesting & Bedrijfsvoering (FHB)

Frans van Dam (voorzitter)
Roman Monte
Caroline Rutten
Gerhard Blab
Lorenzo Sierra Perez
Winnie Henderson
Rob Lek

Commissie Onderwijs, Onderzoek en Studentenzaken (OOS)

Gerhard Blab (voorzitter)  
Mike Boxem
Elise van den Broek
Yentl van Dop
Johan Rozenbrand
Winnie Henderson
Iris Ren

Commissie Strategie & Personeelszaken (SP)

Johan Rozenbrand (voorzitter)  
Lorenzo Sierra Perez
Iris Ren
Frans van Dam
Luuk Goode
Rob Lek

Commissie Public Relations (PR)

Yentl van Dop (voorzitter)
Caroline Rutten
Luuk Goode
Elise van den Broek

Indien u een specifieke vraag heeft voor een van de commissies van de faculteitsraad kunt u contact opnemen met de voorzitter van de betreffende commissie.