Commissies

Commissies faculteitsraad

De inhoudelijke taken binnen de faculteitsraad zijn verdeeld over vier commissies. De commissieverdeling voor het raadsjaar 2023-2024:

Commissie Financiën, Huisvesting & Bedrijfsvoering (FHB)

Ina Vollmer (voorzitter)
Johan Rozenbrand
Stephen Snelders
Niels van der Burg

Commissie Onderwijs, Onderzoek en Studentenzaken (OOS)

Till Miltzow (voorzitter)  
Martijn van Ooijen (vicevoorz)
Suzan Ruijtenberg
Levi Stinis
Noura Boutghrit
Nikki de Bruijn

Commissie Strategie & Personeelszaken (SP)

Johan Rozenbrand (voorzitter)  
Ina Vollmer
Stephen Snelders
Suzan Ruijtenberg
Martijn van Ooijen
Niels van der Burg
Noura Boutghrit

Commissie Public Relations (PR)

Nikki de Bruijn
Till Miltzow
Levi Stinis

Indien u een specifieke vraag heeft voor een van de commissies van de faculteitsraad kunt u contact opnemen met de voorzitter van de betreffende commissie.