EDI-beleid Bètawetenschappen 2021 – 2025

Dots in different colours and sizes

De streefcijfers van ons facultaire beleid op het gebied van Equality, Diversity and Inclusion (EDI) zijn vooral gericht op genderdiversiteit. Echter, diversiteit en inclusiviteit is veel meer en omvat ook etniciteit, leeftijd, gezondheid, seksuele voorkeur, culturele of sociaaleconomische achtergrond. Deze gebieden zijn net zo belangrijk voor ons beleid, maar worden niet in harde cijfers vastgelegd.

Streefcijfers

We hebben voor UD’s, UHD’s en hoogleraren nu de streefcijfers voor genderdiversiteit vastgesteld voor 2025. Bij het vaststellen van deze streefcijfers is gekeken naar een ambitieus en realistisch percentage op basis van zowel instroom als doorstroom. In de faculteit worden de meeste nieuwe posities op UD niveau ingevuld.

Percentage of women in 2021: 16% professors, 25% associate professors, 31% assistant professors
Percentages vrouwen in 2021
Target percentage of women in 2021: 25% professors, 35% associate professors, 40% assistant professors
Streefpercentages vrouwen in 2025
Diversiteit in besturen 2021
 VrouwenMannen
Faculteitsbestuur (exclusief studentlid)50%50%
Hoofden departementen0%100%
Departementsbestuur (exclusief studentlid)40%60%

 

Streefpercentages diversiteit in besturen 2025
 VrouwenMannen
Faculteitsbestuur (exclusief studentlid)50%50%
Hoofden departementen33%67%
Departementsbestuur (exclusief studentlid)40%60%

 

In lijn met het UU-diversiteitsbeleid streven wij in de toekomst naar een meer diverse samenstelling van het team van departementshoofden, en de besturen van de departementen.

De faculteit volgt de universiteit-brede strategie op het gebied van gelijkheid, diversiteit en inclusie. We maken graag gebruik van de mogelijkheden die daaruit ontstaan, en dragen hier actief aan bij. We ontplooien ook eigen initiatieven door alle lagen van onze faculteit, met en voor onze medewerkers en studenten.

Download:

Facultair EDI-plan 2021-2025 (pdf)