School of Pharmacy

Het masterprogramma farmacie is de enige opleiding binnen de School of Pharmacy. De master farmacie leidt op tot basisapotheker: een geneesmiddelendeskundige die op wetenschappelijke basis een actieve rol vervult in de gezondheidszorg. 

Het onderwijsprogramma is opgebouwd rond de kerntaken van de apotheker in de zorg, de industrie en het onderzoek: farmaceutische patiëntenzorg, medicatiebeleid, productzorg en farmaceutische bedrijfsvoering. Het programma kenmerkt zich door multidisciplinaire blokken, een vroege kennismaking met de praktijk, een onderzoeksproject en de keuze voor een geneesmiddel- of patiëntprofiel.