School of Pharmacy

Het masterprogramma farmacie is de enige opleiding binnen de School of Pharmacy. De master farmacie leidt op tot basisapotheker: eengeneesmiddelendeskundige die op wetenschappelijke basis een actieve rol vervult in de gezondheidszorg. 

Het onderwijsprogramma is opgebouwd rond de kerntaken van de apotheker in de zorg, de industrie en het onderzoek: farmaceutische patiëntenzorg, medicatiebeleid, productzorg en farmaceutische bedrijfsvoering. Het programma kenmerkt zich door multidisciplinaire blokken, een vroege kennismaking met de praktijk, een onderzoeksproject en de keuze voor een geneesmiddel- of patiëntprofiel.