Internationalisering

Internationalisering is investeren in toenemende betrokkenheid  in wereldwijde relaties. Wij willen aantrekkelijk zijn voor leidende academici en uitstekende internationale studenten die gaan voor kwaliteit. Internationalisering draagt bij aan een academisch en intellectueel klimaat met open minded collega's en studenten. Het is een hulpmiddel en geen doel, dat bijdraagt aan hoge kwaliteit in onderzoek en onderwijs.

De Faculteit heeft een coördinator Internationalisering aangesteld, die het maandelijkse Domeinenoverleg Internationalisering voorzit. De coördinator vertegenwoordigt de Faculteit in het Netwerk Beleidsmedewerkers Internationalisering. Het Werkprogramma Internationalisering 2018-2021 is nauw verweven is met de doelen van het Strategische plan van de Faculteit.