Internationalisering

Internationalisering is investeren in toenemende betrokkenheid in wereldwijde relaties. Wij willen aantrekkelijk zijn voor leidende academici en uitstekende internationale studenten die gaan voor kwaliteit. Internationalisering draagt bij aan een academisch en intellectueel klimaat met open minded collega's en studenten. Het is een hulpmiddel en geen doel, dat bijdraagt aan hoge kwaliteit in onderzoek en onderwijs.

Onze activiteiten op het gebied van internationalisering zijn nauw verweven met het Strategisch Plan 2025. Ons onderzoek is in de basis fundamenteel en heeft als doel zowel nieuwsgierigheid als strategisch onderzoek te stimuleren. Het onderzoek binnen onze 11 onderzoeksinstituten draagt bij aan nationale en internationale initiatieven van maatschappelijk belang, zoals de Sustainable Development Goals. Daarnaast hechten we groot belang aan onze sterke samenwerking met internationale partners. Deze samenwerking draagt bij aan het uitmuntende onderwijs dat wij onze studenten willen bieden.

Contact

Internationale universiteiten die interesse hebben om met ons samen te werken op het gebied van student exchange kunnen contact opnemen met Noor Weelink, Bèta International Office: science.internationaloffice@uu.nl.

Neem voor overige internationaliseringsvragen contact op met: