Vergaderdata en stukken faculteitsraad Bèta

Vergaderdata 2023-2024

De faculteitsraad van de faculteit Bètawetenschappen vergadert fysiek (hybride aansluiten via Teams mogelijk) van 15:15-17:00 op de volgende data:

  • Maandag 2 oktober 2023
  • Maandag 13 november 2023 – NB: 10:15-12:00
  • Maandag 11 december 2023 – NB: 10:15-12:00
  • Maandag 5 februari 2024
  • Maandag 11 maart 2024 
  • Maandag 22 april 2024
  • Maandag 3 juni 2024
  • Maandag 1 juli 2024

Vergaderstukken

De vergaderstukken van de openbare vergaderingen van de faculteitsraad Bètawetenschappen zijn beschikbaar via de teamsite van de faculteitsraad.

Teamsite faculteitsraad

Deze teamsite bevat alle stukken vanaf 2015 en is beschikbaar voor alle medewerkers en studenten van de faculteit. Mocht u niet werkzaam zijn bij onze faculteit en wel toegang wensen tot de vergaderstukken kunt u contact opnemen met de griffier. Ook indien u stukken wenst in te zien uit de jaren voor 2015 kunt u hiervoor een verzoek sturen aan de griffier.

Griffier: Marion Klijnhout