Vergaderdata en stukken faculteitsraad Bèta

Vergaderdata 2020-2021

De faculteitsraad van de faculteit Bètawetenschappen vergadert online via Teams van 15:15 tot 17.00 uur op de volgende data:
 

 • maandag 28 september 2020
 • maandag 2 november 2020
 • maandag 7 december 2020
 • maandag 1 februari 2021
 • maandag 8 maart 2021 – NB: 10.00-11.45 uur
 • maandag 19 april verzet naar 26 april 2021: 13.15-15.00 uur 
 • maandag 31 mei 2021 
 • maandag 5 juli 2021 – NB: 10.00-11.45 uur 
 • maandag 30 augustus 2021 - 10.15-12.00 extra vergadering
 • maandag 4 oktober 2021
 • maandag 15 november 2021
 • maandag 13 december 2021 – NB: 10.00-11.45 uur 
   

Vergaderstukken

De vergaderstukken van de openbare vergaderingen van de faculteitsraad Bètawetenschappen zijn beschikbaar via de teamsite van de faculteitsraad.

Teamsite faculteitsraad

Deze teamsite bevat alle stukken vanaf 2015 en is beschikbaar voor alle medewerkers en studenten van de faculteit. Mocht u niet werkzaam zijn bij onze faculteit en wel toegang wensen tot de vergaderstukken kunt u contact opnemen met de griffier. Ook indien u stukken wenst in te zien uit de jaren voor 2015 kunt u hiervoor een verzoek sturen aan de griffier.

Griffier: Eefje van der Made