Vergaderdata en stukken faculteitsraad Bèta

Vergaderdata 2018-2019

De faculteitsraad van de faculteit Bètawetenschappen vergadert van 15:15 tot 17.00 uur op de volgende data:

 

 • Geannuleerd - maandag 24 september 2018
 • maandag 29 oktober 2018 – Minnaertgebouw Mezzanine (bovenkantine)
 • Geannuleerd - maandag 3 december 2018 
 • maandag 4 februari 2019 – Minnaertgebouw Mezzanine (bovenkantine)
 • maandag 11 maart 2019 – NB: 11.00-12.45 uur Minnaertgebouw Mezzanine (bovenkantine)
 • maandag 15 april 2019
 • maandag 3 juni 2019 – NB: 11.00-12.45 uur
 • maandag 8 juli 2019
 • maandag 30 september 2019
 • maandag 4 november 2019
 • maandag 9 december 2019

Vergaderstukken

De vergaderstukken van de openbare vergaderingen van de faculteitsraad Bètawetenschappen zijn beschikbaar via de teamsite van de faculteitsraad.

Teamsite faculteitsraad

Deze teamsite bevat alle stukken vanaf 2015 en is beschikbaar voor alle medewerkers en studenten van de faculteit. Mocht u niet werkzaam zijn bij onze faculteit en wel toegang wensen tot de vergaderstukken kunt u contact opnemen met de griffier. Ook indien u stukken wenst in te zien uit de jaren voor 2015 kunt u hiervoor een verzoek sturen aan de griffier.

Griffier: Yvette van der Plas