Vergaderdata en stukken faculteitsraad Bèta

Vergaderdata 2021-2022

De faculteitsraad van de faculteit Bètawetenschappen vergadert online via Teams van 15:15 tot 17.00 uur op de volgende data:

 • maandag 4 oktober 2021
 • maandag 15 november 2021
 • GEANNULEERD maandag 13 december 2021 - 10.00-11.45 uur
 • maandag 7 februari 2022
 • maandag 14 maart 2022 - NB: 10.15-12.00 uur
 • maandag 25 april 2022
 • maandag 30 mei 2022
 • maandag 4 juli 2022
 • maandag 3 oktober 2022
 • maandag 7 november 2022
 • maandag 12 december 2022 - NB: 10.15-12.00 uur
   

Vergaderstukken

De vergaderstukken van de openbare vergaderingen van de faculteitsraad Bètawetenschappen zijn beschikbaar via de teamsite van de faculteitsraad.

Teamsite faculteitsraad

Deze teamsite bevat alle stukken vanaf 2015 en is beschikbaar voor alle medewerkers en studenten van de faculteit. Mocht u niet werkzaam zijn bij onze faculteit en wel toegang wensen tot de vergaderstukken kunt u contact opnemen met de griffier. Ook indien u stukken wenst in te zien uit de jaren voor 2015 kunt u hiervoor een verzoek sturen aan de griffier.

Griffier: Eefje van der Made