Vergaderdata en stukken faculteitsraad Bèta

Vergaderdata 2022-2023

De faculteitsraad van de faculteit Bètawetenschappen vergadert fysiek (hybride aansluiten via Teams mogelijk) van 15:15-17:00 op de volgende data:

 • Maandag 3 oktober 2022
 • Maandag 7 november 2022
 • Maandag 12 december 2022 – NB: 10:15-12:00
 • Maandag 6 februari 2023
 • Maandag 13 maart 2023 – NB: 10:15-12:00
 • Maandag 24 april 2023
 • Maandag 5 juni 2023
 • Maandag 3 juli 2023
 • Maandag 2 oktober 2023
 • Maandag 13 november 2023 – NB: 10:15-12:00
 • Maandag 11 december 2023 – NB: 10:15-12:00

Vergaderstukken

De vergaderstukken van de openbare vergaderingen van de faculteitsraad Bètawetenschappen zijn beschikbaar via de teamsite van de faculteitsraad.

Teamsite faculteitsraad

Deze teamsite bevat alle stukken vanaf 2015 en is beschikbaar voor alle medewerkers en studenten van de faculteit. Mocht u niet werkzaam zijn bij onze faculteit en wel toegang wensen tot de vergaderstukken kunt u contact opnemen met de griffier. Ook indien u stukken wenst in te zien uit de jaren voor 2015 kunt u hiervoor een verzoek sturen aan de griffier.

Griffier: Marion Klijnhout