Open Science bij Bètawetenschappen

Het Facultair Open Science Team (FOST), met decaan Isabel Arends als voorzitter, opereert dicht bij de werkvloer en is nauw verbonden met het universitaire Open Science programma en de Open Science Community Utrecht.

Samenstelling Facultair Open Science Team

De teamleden willen in samenspraak met iedereen binnen de faculteit komen tot een zinnige implementatie van de Open Science thema’s van de UU.

Dit wil het FOST op verschillende manieren doen:

  • Kaders schetsen voor het uitrollen van Open Science binnen de faculteit;
  • Ideeën verzamelen uit de praktijk over de implementatie van Open Science;
  • Facultaire medewerkers informeren, zoals bijvoorbeeld over de ondersteuning die RDM support biedt op het gebied van FAIR data; 
  • Barrières voor Open Science wegnemen, bijvoorbeeld voor Open Access publiceren;
  • Kennis en praktische tools aanreiken, zodat niet iedereen het wiel zelf hoeft uit te vinden.

Thema's

Het FOST sluit aan op de vijf universitaire Open Science thema’s:

Open Access

Onderzoeksresultaten en -data zijn open toegankelijk voor maatschappij en collega-wetenschappers.
Contactpersoon: Ginny Farias Galdames
Voor vragen over Open Access kun je ook contact opnemen met de Open Access medewerker Maria Constantin.

Fair data & software

Onze collega's kunnen al onze resultaten reproduceren.
Contact: Ioanna Lykourentzou en Lourens Bloem

Public engagement

De maatschappij kan inzien en begrijpen welk wetenschappelijk onderzoek waarom plaatsvindt.
Lees meer: ‘My research focus changed after talking to children’ (in het Engels)
Contactpersoon: Erik van Sebille

Lees meer: Golf van nieuwe Wikipedia-artikelen door oceanografie-studenten 
Contactpersoon: Nieske Vergunst 

Erkennen en waarderen

Een goed gewaardeerd wetenschappelijk CV bestaat uit meer dan louter wetenschappelijke publicaties en grants.
Contactpersonen: Toine Egberts, Claudia Cozijnsen

Open Education

Rethinking education by opening up educational resources and teaching students open science practices and values.
Contact: Gil CavalcantiMaura Burke

Heb je vragen of ideeën over Open Science, neem dan contact op met het facultair Open Science team via science.openscience@uu.nl.

Medewerkers van de universiteit vinden meer informatie over Open Science in de faculteit Bètawetenschappen op intranet (inlog vereist).