Open Science bij Bètawetenschappen

Het Facultair Open Science Team (FOST), met decaan Isabel Arends als voorzitter, opereert dicht bij de werkvloer en is nauw verbonden met het universitaire Open Science programma en de Open Science Community Utrecht.

Samenstelling Facultair Open Science Team

Chair: Isabel Arends
Open Science Platform Member: Enrico Mastrobattista
Open Science Platform Member: Laura Dijkhuizen
Open Access fellow: Stefan Rudiger
OSCU ambassador and Fair Data and Software fellow: Anna-Lena Lamprecht
Recognition  & Rewards fellow: Kirsten ten Tusscher
Public Engagement fellow: Erik van Sebille
HR advisor: Claudia Cozijnsen
Secretary and contact: Ria van Vlimmeren

De teamleden willen in samenspraak met iedereen binnen de faculteit komen tot een zinnige implementatie van de Open Science thema’s van de UU.

Dit wil het FOST op verschillende manieren doen:

  • Kaders schetsen voor het uitrollen van Open Science binnen de faculteit;
  • Ideeën verzamelen uit de praktijk over de implementatie van Open Science;
  • Facultaire medewerkers informeren, zoals bijvoorbeeld over de ondersteuning die RDM support biedt op het gebied van FAIR data; 
  • Barrières voor Open Science wegnemen, bijvoorbeeld voor Open Access publiceren;
  • Kennis en praktische tools aanreiken, zodat niet iedereen het wiel zelf hoeft uit te vinden.

Thema's

Het FOST sluit aan op de vier universitaire Open Science thema’s:

Open Access

Onderzoeksresultaten en -data zijn open toegankelijk voor maatschappij en collega-wetenschappers.
Contactpersoon: Stefan Rüdiger

Fair data & software

Onze collega's kunnen al onze resultaten reproduceren.
Contactpersoon: Anna-Lena Lamprecht

Public engagement

De maatschappij kan inzien en begrijpen welk wetenschappelijk onderzoek waarom plaatsvindt.
Contactpersoon: Erik van Sebille

Erkennen en waarderen

Een goed gewaardeerd wetenschappelijk CV bestaat uit meer dan louter wetenschappelijke publicaties en grants.
Contactpersoon: Kirsten ten Tusscher

Heb je vragen of ideeën over Open Science, neem dan contact op met het facultair Open Science team via science.openscience@uu.nl.

Medewerkers van de universiteit vinden meer informatie over Open Science in de faculteit Bètawetenschappen op intranet (inlog vereist).