Bedrijfsvoering

De faculteit Bètawetenschappen heeft als primaire taken de verzorging van academisch onderwijs en verrichten van onderzoek. De bedrijfsvoering faciliteert hierin.

Voor medewerkers is meer informatie en contactinformatie te vinden op intranet.

Bestuurlijke ondersteuning

De afdeling Bestuurlijke Ondersteuning ondersteunt het facultaire en departementale bestuur, zowel strategisch, beleidsmatig als uitvoerend. De besturen worden ondersteund door een bestuurssecretaris, één of meerdere management-assistenten, en bij een aantal departementen ook door een coördinator bedrijfsvoering.

Communicatie

De afdeling Communicatie biedt expertise aan in onderwijsmarketing, in- & externe communicatie, online-communicatie en vormgeving.
> Contactinformatie pers en media

Finance & Control

Finance & Control ondersteunt het financiële proces binnen de faculteit Bètawetenschappen, i.h.b. het begrotings- en rapportageproces. De afdeling bestaat uit departementscontrollers, projectcontrollers en projectadministrateurs.

Huisvesting & Arbo

Huisvesting en Arbo is belast met de zorg voor goede arbeidsomstandigheden en voor goede huisvesting. Bèta Huisvesting & Arbo bestaat uit de afdeling Arbo, Milieu & Veiligheid en de afdeling Huisvesting.

Human Resources

Human Resources biedt advisering en ondersteuning aan management en individuele medewerker op het gebied van personeel & organisatie. De afdeling bestaat uit Advies en Beheer.
> Huidige vacatures

ICT-Bèta

ICT-Bèta geeft specifieke ICT-ondersteuning van onderwijs, onderzoek, en de facultaire ondersteunende afdelingen. ICT-Bèta levert deze ondersteuning in aanvulling op en samenwerking met de directie ITS.

Instrumentatie

De onderdelen Engineering, Realisatie, service & onderhoud en Glasinstrumentmakerij vormen de expertise van de afdeling Instrumentatie.
> Instrumentatie

Onderwijs- en studentzaken

Onderwijs- en studentzaken verzorgt de beleidsondersteuning van de Schools en alle praktische zaken rondom het onderwijs. Studenten en medewerkers kunnen bij deze afdeling terecht voor onder andere roosters, studiepaden, studiegidsen, studieadvies en inschrijving voor vakken.
> Contactinformatie voor studenten

Onderzoek- en Valorisatiebeleid

De afdeling Onderzoek- en Valorisatiebeleid ondersteunt en adviseert bestuur en onderzoekers in onderzoek en valorisatie. 

Het Research Support Office (RSO) is onderdeel van dit domein. Onderzoekers kunnen bij het RSO terecht voor informatie over subsidiemogelijkheden en procedures en advies en ondersteuning krijgen bij voorbereiding van aanvragen en aangaan van contracten. Ook is het RSO het eerste aanspreekpunt voor valorisatie of impact activiteiten voor het onderzoek. Het RSO kan onderzoekers met de juiste partners (bijv. Utrecht Holdings) in contact brengen voor kennisbescherming (bijv. patenten) en business development. Het RSO van de faculteit is bereikbaar via science.rso@uu.nl