Diversiteit

Diversiteit creëert een omgeving waarin talent kan floreren. Organisaties met een diverse top presteren gemiddeld beter, ze zijn vaak effectiever, innovatiever en meer winstgevend. Meer diversiteit in (hogere) wetenschappelijke posities leidt tot concurrentievoordeel. Daarbij zorgt diversiteit ervoor dat een organisatie optimaal gebruik maakt van het beschikbare intellectuele kapitaal. Talent is per definitie schaars en wordt door de vergrijzing alleen maar schaarser. Het is dus zaak om al het beschikbare talent te benutten. De faculteit Bètawetenschappen erkent het belang van een divers samengestelde organisatie en heeft daarom een facultair diversiteitbeleid. Een gericht diversiteitsbeleid zal op termijn leiden tot een grotere academische pool die diverser en daardoor kwalitatief beter is.

© iStockphoto.com/thodonal

De focus van de diversiteitscommissie van de faculteit Bètawetenschappen ligt in eerste instantie op het vergroten van genderdiversiteit. In de toekomst zal de diversiteitscommissie haar focus uitbreiden naar andere gebieden, zoals cultuur. Het aanstellen van meer vrouwelijke wetenschappers is geen doel op zich; het doel van diversiteitsbeleid is een betere organisatie die optimaal gebruik maakt van het beschikbare kapitaal. Genderdiversiteit creëert een omgeving waarin talent kan floreren. Bovendien zijn werkgevers met mannen én vrouwen aan de top aantrekkelijker om voor te werken voor zowel vrouwen als mannen, wat helpt bij het ontwikkelen en vasthouden van talent.

Doel

In het kader van het ondertekenen van de charter ‘Talent naar de Top’ door oud-Collegevoorzitter Yvonne van Rooij heeft de faculteit Bètawetenschappen zichzelf ten doel gesteld om het percentage vrouwelijke hoogleraren te verhogen naar 20% in 2020. De bezetting is afgelopen vijf jaar echter nauwelijks gestegen en is op dit moment zo'n 10%. Zonder beleidsmaatregelen zal het tientallen jaren duren voordat er een evenredige M/V-verhouding wordt bereikt. Daarom is er een projectgroep genderdiversiteitsbeleid opgezet, met tot nu toe een viertal deelprojecten. Een aparte diversiteitscommissie is ingesteld als onafhankelijk orgaan dat toezicht houdt op dit proces en diversiteitskwesties. Deze commissie behandelt vraagstukken m.b.t. diversiteitsbeleid en brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de decaan.

Deelprojecten

Sinds eind 2014 zijn er vier deelprojecten opgestart. De deelprojecten verkeren in verschillende stadia van ontwikkeling. 

De diversiteitscommissie

Voorzitter: Ronald Pierik