Vormen van samenwerking

De faculteit wil een brug slaan tussen wetenschap en praktijk en kennispartner zijn voor overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Er zijn verschillende manieren om met de faculteit Bètawetenschappen samen te werken:

Gezamenlijk onderzoek

In de samenwerking tussen senior-onderzoekers van de faculteit Bètawetenschappen en bedrijven die beschikken over een eigen R&D-afdeling, wordt vaak toegewerkt naar het delen van technologie en data. De expertises van beide partijen vullen elkaar aan en kunnen leiden tot mooie onderzoeksresultaten die uit een samenwerkingsproject voortkomen.

Consortia

Utrechtse bètawetenschappers werken in consortia met andere kennisorganisaties en bedrijven samen in grote onderzoeksprojecten en langlopende programma’s. Door het bundelen van expertises ontstaan er krachtige verbanden waarmee samengewerkt kan worden aan interdisciplinaire thema’s in grote nationale en internationale programma’s. Zo kunnen gezamenlijke aanvragen worden gedaan bij NWO, in de topsectoren, Europese Kaderprogramma’s. 

Stage

Een veelgebruikte en laagdrempelige samenwerkingsvorm ontstaat door een kennisvraag om te zetten in een stage-opdracht. Hierbij wordt onderzoek gedaan door één of meerdere bètastudenten die begeleid worden door een senior-onderzoeker. Bekijk ook de stagebank van de Universiteit Utrecht voor contactinformatie.

Praktijk-casus in onderwijs

Een andere vorm van samenwerken is het indienen van een kennisvraag waarmee in het onderwijs als praktijk-casus aan de slag wordt gegaan. Gedurende het vak werkt een team van studenten onder begeleiding van een docent aan een opdracht uit het werkveld. De opdrachtgever krijgt hiermee een gedegen advies of product op maat.