Verslag van het UCERF-symposium 2024

UCERF-directeur Wendy Schrama opende de bijeenkomst

Op donderdag 11 april 2024 vond het 18e UCERF-symposium plaats over actuele ontwikkelingen in het familierecht. Het hybride symposium mocht dit jaar zo’n 100 deelnemers in het Academiegebouw verwelkomen en nog eens 30 deelnemers online. Onder de deelnemers waren verscheidende beroepsgroepen aanwezig: onder andere advocaten, notarissen, mediators, rechters, juristen en wetenschappers.

Om te vieren dat het symposium voor de 18e keer werd georganiseerd, opende UCERF-directeur Wendy Schrama de dag met een toespraak over leeftijdsgrenzen in het recht. Zij werd daarna gevolgd door drie sprekers die over verschillende onderwerpen spraken: prof. mr. Machteld Vonk over het nieuwe wetsvoorstel draagmoederschap, mr. dr. Mark Beuker over morele dilemma’s die spelen rondom wettelijke rechten in het erfrecht en dr. Sharon Stellaard over boemerangbeleid in de jeugdzorg.

Na de pauze bespraken mr. Jennifer Franken en mr. Johan de Wit een nieuw en door hen voorgesteld stappenplan voor het berekenen van kinderalimentatie in samengestelde gezinnen. Zij werden gevolgd door UCERF-collega mr. dr. Lisette ten Haaf over het reguleren van de juridische status van het toekomstige kind en mr. Alexander Flos over de vraag of koude uitsluiting nog recht van bestaan heeft.

Er was ook ruimte voor vragen en discussie met de zaal, wat het tot een interessante, geslaagde middag maakte – met dank aan de sprekers, de organisatie, de sponsoren en de deelnemers.

Programma van het symposium