Herman Kasper Gilissen benoemd tot hoogleraar Climate Change, Regulation and Deltas

Herman Kasper Gilissen
Foto: Bas van Hattum

Al sinds zijn afstuderen in 2008 zijn grensoverschrijdend waterbeheer in de Zeeuwse delta, klimaatadaptatie, overstromingsrisico’s en watertekorten terugkerende thema’s in zijn onderzoek. Nu wordt Herman Kasper Gilissen hoogleraar, verbonden aan de Universiteit Utrecht en het Delta Climate Center in Vlissingen. Daar gaat hij onderwijs ontwikkelen en onderzoek doen om de klimaatbestendigheid in de Zeeuwse delta te vergroten. Maar er vallen ook lessen te trekken voor andere delta’s in de wereld.

Ik ben blij met alle energie rondom het net opgerichte center en de insteek die daarbij is gekozen, zegt Herman Kasper Gilissen. De focus ligt op oplossingen, daadwerkelijke toepassingen en dat spreekt mij enorm aan. De kracht van het DCC zit in de samenwerking tussen wetenschappelijke disciplines, maar zeker ook in de rol die overheden en private partijen in de Zeeuwse regio gaan spelen bij het formuleren van onderzoeksvragen en het oplossen daarvan. Die manier van werken, vanuit verschillende achtergronden, samen aan één probleem, is uniek in Nederland. Aan de Universiteit Utrecht is Gilissen al jaren verbonden aan het Utrecht University Centre for Water, Oceans and Sustainability Law en de Pathways-community Water, Climate and Future Deltas. In die community werken onderzoekers van verschillende wetenschappelijke disciplines samen aan de oplossing van water- en klimaatgerelateerde vraagstukken. Water speelt dus al zijn hele loopbaan een belangrijke rol in zijn onderzoek. Zowel de bescherming tegen water als watertekorten. Dat is ook voor Zeeland bekende problematiek.

De ambitie van het DCC is om de Zeeuwse Delta duurzamer en klimaatbestendiger te maken. Mijn rol is om te onderzoeken hoe het recht daar een bijdrage aan kan leveren.

Nieuwe toepassingen brengen nieuwe verantwoordelijkheden

Gilissen, die de helft van de tijd in Vlissingen gaat werken en de andere helft in Utrecht, kijkt uit naar het ontwikkelen en geven van onderwijs.Een deel van mijn opdracht is het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn die het onderwijs over waterbeheer, klimaat en duurzaamheid tussen verschillende onderwijsniveaus koppelt. Ik heb al goede contacten bij University College Roosevelt, HZ University of Applied Sciences (de hogeschool) en Scalda (Middelbaar beroepsonderwijs). Ze doen daar mooie dingen. De komende periode gaan we vanuit onze gemeenschappelijke interesse uitzoeken waar en hoe we kunnen samenwerken.

Als jurist juicht Gilissen het toe dat er bij de oprichting van het Delta Climate Center meteen veel ruimte is gemaakt voor juridisch-bestuurlijke vraagstukken. Zijn leeropdracht luidt: Welke bijdrage kan het recht leveren aan het vergroten van de klimaatbestendigheid in de Zeeuwse regio? En welke lessen voor bredere toepassingen kunnen we daaruit trekken voor Nederland en andere plekken op de wereld? Het gaat niet alleen om het bedenken van nieuwe technische oplossingen, maar juist ook om de vraag wat de juridische randvoorwaarden daarbij zijn en hoe die oplossingen in de regio bestuurlijk en maatschappelijk het beste kunnen worden geïmplementeerd.

Naast Herman Kasper Gilissen stelt de Universiteit Utrecht ook vanuit de faculteit Geowetenschappen een hoogleraar aan en zullen ook andere collega’s, promovendi en studenten de kans krijgen om in Zeeland onderzoek te doen naar water, energie, voedsel en bio-grondstoffen. Mijn taak is ook om mensen te verbinden, zowel binnen de Universiteit Utrecht als tussen de universiteit, het Delta Climate Center en de Zeeuwse praktijk, aldus Gilissen.

Delta Climate Center

In het Delta Climate Center in Vlissingen bundelen zes onderwijs- en kennisinstellingen hun krachten, waaronder de Universiteit Utrecht, Scalda (middelbaar beroepsonderwijs), HZ University of Applied Sciences (een hogeschool) en Wageningen University and Research. De missie is de klimaatbestendigheid en de welvaart in de Zeeuwse regio te vergroten en vanuit verschillende vakgebieden samen te werken aan oplossingen voor klimaat- en duurzaamheidsvragen.