Jessica Dorsey benoemd als Expert Advisor voor GC REAIM

Global Commission on Responsible Artificial Intelligence in the Military Domain

Jessica Dorsey is benoemd in de Global Commission on Responsible Artificial Intelligence in the Military Domain (GC REAIM), vanwege haar expertise op het gebied van internationaal humanitair recht en AI. Ze voegt zich bij een team dat bestaat uit experts uit Noord-Amerika, Latijns-Amerika, Europa, Afrika, het Midden-Oosten, Oceanië en Azië. "Ik vind het geweldig om deel uit te maken van een groep uitzonderlijke praktijkmensen, wetenschappers en deskundigen op dit gebied, met sommigen van wie ik al het genoegen heb gehad om in contact te komen", kondigde ze aan op LinkedIn.

GC REAIM is een initiatief van de Nederlandse overheid dat werd gelanceerd tijdens de 2023 REAIM Summit on Responsible Artificial Intelligence in the Military Domain in Den Haag. Dorsey nam deel aan de top, waar ze een sessie coördineerde om de meest urgente kwesties te bespreken met betrekking tot het gebruik, de impact en de regulering van militaire AI.

"Het is een voorrecht om mijn stem en expertise in te brengen in het werk van de Commissie, om de realiteit van deze technologische ontwikkelingen en hun implicaties voor burgers die verstrikt raken in oorlogsvoeringcentraal te bespreken, en te bedenken hoe wij de ontwikkeling en inzet van militaire AI vanuit een menselijk perspectief op de legitimiteit van militaire operaties kunnen benaderen", aldus Jessica.

Over GC REAIM: Het ontwikkelen van normen en coherent beleid

GC REAIM is in eerste instantie voor een periode van twee jaar opgericht om wederzijds bewustzijn en begrip te bevorderen tussen de vele gemeenschappen die zich bezighouden met kwesties die verband houden met de wereldwijde governance van AI in het militaire domein. Door dialogen tussen deze gemeenschappen tot stand te brengen, zal de Global Commission bijdragen aan een essentiële wereldwijde taak: het ondersteunen van fundamentele normontwikkeling en beleidssamenhang op dit gebied.

De Global Commission on Responsible Artificial Intelligence in the Military Domain (GC REAIM) is een initiatief van de Nederlandse overheid dat werd gelanceerd tijdens de 2023 REAIM Summit on Responsible Artificial Intelligence in the Military Domain in Den Haag.

Op verzoek van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken treedt het The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS) op als secretariaat van de Commissie.

Meer informatie: