Miriam Kullmann benoemd tot hoogleraar Sociaal Recht aan de Universiteit Utrecht

Toekomstbestendig arbeidsrecht

Miriam Kullmann
Foto: Duncan De Fey.

Per 1 februari 2024 bekleedt Miriam Kullmann de leerstoel Sociaal Recht aan de Universiteit Utrecht. Als hoogleraar richt ze haar onderzoek onder meer op de toekomstbestendigheid van het arbeidsrecht. Door onder meer de impact van technologische veranderingen alsmede een onderbenutte handhaving van bestaande arbeidsrechtelijke regels staat het arbeidsrecht voor een aantal uitdagingen.

Algoritmische besluitvorming komt vaker voor op de werkvloer, dan we denken. Als je solliciteert op een baan bij een groot bedrijf, is de kans groot dat software eerst jouw CV beoordeelt, voordat iemand van HR het gaat lezen. Dat systeem maakt in veel gevallen namelijk al een voorselectie wie in aanmerking komt voor de baan of niet. Dat is een voorbeeld van algoritmische besluitvorming waar je kritisch naar kunt kijken, aldus Kullman. Of neem bijvoorbeeld platformarbeid, via Uber, het systeem bepaalt welke chauffeur de klus krijgt en welke niet. Hoe eerlijk verloopt dat proces?

Volgens Kullmann is arbeidsrecht momenteel een heel spannend gebied. Ik zie het als een uitdaging om als rechtswetenschapper onderzoek te doen naar de uitdagingen die maatschappelijke ontwikkelingen met zich brengen en daar, waar mogelijk, antwoorden voor te vinden. Niet alleen technologische veranderingen zorgen ervoor dat het arbeidsrecht met enige regelmaat geconfronteerd wordt met situaties die niet altijd eenvoudig inpasbaar zijn.

Er gaan wel eens stemmen op dat we iets compleet nieuws moeten bedenken voor de toekomst van het arbeidsrecht. Dat zal op sommige punten zeker kloppen, maar ik denk ook dat er veel winst valt te behalen door goed te kijken naar de handhavingsmechanismen van bestaande arbeidsrechten.

Miriam Kullmann
Miriam Kullmann
Hoogleraar Sociaal Recht, Universiteit Utrecht

De afgelopen jaren - en nu nog steeds - ging het in het publieke debat veel over flexibilisering van verschillende werkvormen: freelance, vast, gedetacheerd, payroll, uitzendwerk, of platformwerk. De vraag: 'Ben je zelfstandige of niet?"  is nog steeds de inzet van veel rechtszaken. Er gaan wel eens stemmen op dat het huidige arbeidsrecht niet meer voldoet aan de behoeften van werkgevers en werkenden. Dat we iets compleet nieuws moeten bedenken voor de toekomst. Dat zal op sommige punten zeker kloppen, maar ik denk ook dat er veel winst valt te behalen door goed te kijken naar de handhavingsmechanismen van bestaande arbeidsrechten.

Over Miriam Kullmann

Miriam Kullmann werkte hiervoor aan de Radboud Universiteit als universitair hoofddocent in de vaksectie Sociaal Recht en daarvoor aan de Vrije Universiteit Amsterdam bij de sectie Sociaal recht. In 2020-2021 was ze visiting scholar aan Harvard University waar ze als Schumpeter-Fellow onderdeel was van het multidisciplinaire onderzoeksteam ‘ Comparative Inequality and Inclusion.’

Kullman promoveerde in 2015 aan de Radboud Universiteit op een proefschrift met de titel: “Enforcement of Labour Law in Cross-Border Situations: A Legal Study of the EU’s Influence on the Dutch, German, and Swedish Enforcement Systems.” Voor dit werk heeft ze de Levenbach proefschriftprijs gekregen. Deze prijs wordt eens in de vier jaar toegekend door het Levenbach Instituut voor het beste proefschrift op het gebied van arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht, verdedigd aan een Nederlandse universiteit.

Naast haar academische werk is Kullmann raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof van Amsterdam. Sinds 2022 is ze nationaal expert in het European Centre of Expertise (ECE) op het gebied van werk, werkgelegenheid en arbeidsrecht.Dit is een een door de Europese Commissie gefinancierd netwerk van arbeidsrechtexperts. Miriam Kullmann is ook lid van het Europees Comité voor Sociale Rechten, deel van de Raad van Europa.