Recht is overal en je hebt er elke dag mee te maken. De studie Rechtsgeleerdheid past wellicht bij jou als je het leuk vindt om je bezig te houden met uiteenlopende vraagstukken zoals:

 • Wat is rechtvaardigheid?
 • Wanneer kan iemand strafrechtelijk worden vervolgd?
 • Wat zijn de juridische consequenties van allerlei (technologische) innovaties?
 • Zijn er beperkingen aan eigendom?
 • Welke invloed heeft het internationale en Europese recht?

In onze snel veranderende samenleving moet het rechtssysteem mensen zekerheid bieden en helpen om conflicten op te lossen. Het rechtssysteem moet ook kwetsbare mensen beschermen en het optreden van (machtige) overheden reguleren. Dat vraagt om gedreven juristen die actief willen bijdragen aan de wereld om hen heen. Tijdens je studie Rechten spelen niet alleen grote juridische zaken een rol, maar kom je ook in aanraking met de dagelijkse praktijk. Zo kun je bijvoorbeeld als vrijwilliger een waardevolle bijdrage leveren bij de verschillende rechtswinkels of kan je aansluiting zoeken bij maatschappelijke organisaties.

In Utrecht leiden we studenten op tot juristen die oog hebben voor de maatschappij en meewerken aan het recht van morgen. Gedurende het eerste jaar van je bachelor maak je kennis met de belangrijkste bronnen, begrippen en de beginselen van het recht. Je traint praktische vaardigheden zoals argumentatie en het opbouwen van een betoog. Je leert een probleem analyseren en dat met behulp van de wet en andere rechtsbronnen op te lossen. Je leert hoe het recht functioneert binnen onze maatschappij. Je krijgt een inleiding op alle rechtsgebieden: privaatrecht, staats- en bestuursrecht, strafrecht, internationaal recht en Europees recht. Daarnaast volg je de vakken Grondslagen van recht en Perspectieven op recht.

Als je kiest voor de opleiding Rechtsgeleerdheid dan:

 • kun je rekenen op kwaliteit. Docenten voelen zich uitgedaagd om jouw talenten volledig tot hun recht te laten komen;
 • sta je er niet alleen voor. Utrecht scoort hoog als het gaat om begeleiding van studenten;
 • heb je veel keuzemogelijkheden om je studie in te richten zoals jij dat wilt;
 • krijg je de kans om je vleugels ook internationaal uit te spreiden.

Samenvatting

Vorm:
Voltijd
Voertaal:
Nederlands
Tijdsduur:
3 jaar
Studiepunten:
180
Begin:
September
Collegegeld:
 • Nederlandse en andere EU/EEA studenten (wettelijk tarief – voltijd 2019-2020): € 2.083
 • Instellingstarief 2019-2020: € 8.732 (EU), € 10.000 (niet-EU)
Aangeboden door:
Recht, Economie, Bestuur en Organisatie
Titulatuur: Dit bachelorprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam
LLB (Bachelor of Laws)
Croho-code:
50700