Welk gedrag is rechtmatig en hoe kunnen regels worden geïnterpreteerd? Hoe verhoudt recht zich tot rechtvaardigheid? Wanneer kan iemand strafrechtelijk worden vervolgd? En wat zijn juridische consequenties van (technologische) innovaties? Bij Rechtsgeleerdheid ga je aan de slag met deze vraagstukken en leer je inzichten vanuit verschillende rechtsgebieden en perspectieven te gebruiken.

Werk mee aan het recht van morgen

In onze snel veranderende samenleving moet het rechtssysteem mensen zekerheid bieden en helpen om conflicten op te lossen. Ook moet het kwetsbare mensen beschermen en het optreden van (machtige) overheden reguleren. Dat vraagt om gedreven juristen die actief willen bijdragen aan de wereld om hen heen. In Utrecht leiden we studenten op tot juristen die oog hebben voor de maatschappij en meewerken aan het recht van morgen.

Flexibiliteit en keuzevrijheid

Binnen de opleiding Rechtsgeleerdheid heb je veel keuzemogelijkheden om je studie zelf in te richten. Na het algemene programma in het eerste en tweede jaar, kun je zelf accenten gaan leggen in je studie. Dit geeft je de mogelijkheid om gaandeweg te ontdekken waar je talenten en interesses liggen. Doordat je ook vakken kunt volgen bij andere faculteiten, ontwikkel je je tot een breed opgeleide jurist. Hierdoor kun je een juridisch vraagstuk vanuit meerdere kanten bekijken en ben je in staat om met professionals uit andere vakgebieden complexe problemen aan te pakken. Zo’n breed perspectief vergroot jouw kansen op de arbeidsmarkt.

Onderwijs van hoge kwaliteit op een mooie locatie

Rechtsgeleerdheid in Utrecht is gevestigd in de binnenstad aan het Janskerkhof. Het monumentale oude pand beschikt over alle moderne faciliteiten, lichte onderwijsruimtes en veel studieplekken om alleen of samen te studeren. Daar krijg je kleinschalig en interactief onderwijs, gegeven door enthousiaste en ervaren docenten met oog voor de praktijk. Sommige namen zullen je bekend voorkomen, bijvoorbeeld omdat zij betrokken zijn bij grote rechtszaken of omdat zij regelmatig hun visie op recht en maatschappij geven in de media.

Studie in Cijfers

Wil je deze studie vergelijken met het landelijk gemiddelde van deze opleiding? Bekijk de resultaten van Studie in Cijfers. Bron: Studiekeuze123

In het kort

Diploma: 
LLB (Bachelor of Laws)
Voertaal: 
Nederlands
Studievorm: 
Voltijd
Studieduur: 
3 jaar
Start: 
September
Collegegeld: 
Nederlandse en andere EU/EEA studenten (wettelijk tarief – voltijd 2023-2024): € 2.314

Instellingstarief 2023-2024: € 10.365 (EU), € 11.523 (niet-EU)

Meer informatie over collegegeld
Toelating: 
Matching
Croho code: 
50700
Brochure: 
Brochure aanvragen