Maatschappelijke Impact Prijs voor studenten van Juridisch Spreekuur Gedetineerden en voor Learning Lab Overvecht

Studenten van het Juridisch Spreekuur Gedetineerden
Studenten van het Juridisch Spreekuur Gedetineerden samen met docenten Pauline Jacobs, Antoinette Bakker en Ruben Aksay.

De groep studenten die vrijwillig gedetineerden in gevangenissen helpt met het beantwoorden van juridische vragen, is beloond met de Maatschappelijke Impact Prijs van de faculteit. In de categorie medewerkers wonnen Peter Linde en Jeroen Vermeulen van het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap voor hun project Learning Lab Overvecht

De jury van de Maatschappelijke Impact Prijs, onder voorzitterschap van vice-decaan Maatschappelijke Impact Prof. dr. Mirko Noordegraaf, beloonde met de prijs álle studenten die vrijwillig meewerken aan het Juridisch Spreekuur Gedetineerden in de gevangenissen Nieuwegein en Nieuwersluis. In dat wekelijkse spreekuur bezoeken studenten in tweetallen gedetineerden in de inrichting om ze te helpen met juridische vragen van allerlei aard. Huurrecht, ontslagrecht, boetes, voogdij, het regime in de gevangenis, vragen over gerechtelijke procedures. Allerlei vragen waarvoor de advocaten van de gevangenen vaak geen tijd hebben.

Docenten lezen mee

Een zichzelf verversende poule van ongeveer 15 rechtenstudenten van de Universiteit Utrecht draait het spreekuur al sinds 2002, ondersteund door docenten van Rechtsgeleerdheid: Antoinette Bakker, Pauline Jacobs en Ruben Aksay. Zij lezen mee met de antwoorden die de studenten in briefvorm persoonlijk teruggeven aan de gevangenen in de inrichting. Volgens de docenten doen de studenten het meeste werk zelfstandig en zorgen ze zelf, onder leiding van een studentassistent en voormalig deelnemer - Tessa de Groot - dat het spreekuur goed verloopt.

De jury van de Maatschappelijke Impact Prijs prees het feit dat het spreekuur al zó lang, zó stabiel draait, zeker in een tijd waarin op (gratis) rechtshulp wordt bezuinigd. Volgens de jury verdient het project ook de prijs omdat het een luisterend oor biedt aan gedetineerden én juridische zaken begrijpelijk maakt. Er is een duidelijk direct verband met het academische onderwijs bij Rechtsgeleerdheid, studenten brengen hun kennis hier in de praktijk. Jurylid Anne-Wil Dijkstra voegde daaraan toe: "Dan zien ze dat zaken in de praktijk niet zo eenvoudig zijn, als de theorie op papier. De studenten doen als juristen ervaringen op die ze hun leven lang met zich mee dragen."

Peter Linde en Jeroen Vermeulen van Learning Lab Overvecht
Mirko Noordegraaf (vice-decaan Maatschappelijke Impact), Peter Linde en Jeroen Vermeulen.

Learning Lab Overvecht

De Maatschappelijke Impact Prijs voor medewerkers ging dit jaar naar Peter Linde en Jeroen Vermeulen, de oprichters en coördinatoren van het Learning Lab Overvecht. Dit lab is vier jaar geleden ontstaan uit een Erasmus + project over 'Community Enterprise Action Learning' en is uitgegroeid tot een universiteitsbreed onderwijsinnovatieprogramma over 'Community engagement'.

Studenten, omwonenden, inclusief bewoners, soms met een migratieachtergrond, wijkpartners en docenten werken samen om 'value cases' om te zetten in echte sociale ondernemingen met een duidelijke maatschappelijke impact op de buurt. Voorbeelden zijn Café Mama, Sociale Autowassen en Sociale fiets. In Learning Lab Overvecht worden studenten, afkomstig van verschillende faculteiten, onderdeel van een lokaal Overvecht-netwerk waarin bewoners, ondernemers en studenten samen leren. De jury loofde het inclusieve en duurzame karakter van het project en zijn tastbare maatschappelijke effecten. James Kennedy - decaan van University College Utrecht -, een pleitbezorger van sociaal geëngageerd academisch onderwijs, noemde dit project recentelijk de "gouden standaard voor Community Service Learning".

Maatschappelijke Impact Prijs

De faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie reikt jaarlijks de Maatschappelijke Impact Prijs uit. Hiermee benadrukken we de maatschappelijke impact die we proberen te creëren via ons onderzoek en onderwijs. Ook voor onze studenten en medewerkers is dit een belangrijk streven. Op veel manieren dragen zij bij aan het aanpakken en helpen oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Met deze prijs wil de faculteit bijzondere projecten met maatschappelijke impact belonen.

De jury bestaat uit:

  • Prof. dr. Mirko Noordegraaf (vice-decaan Maatschappelijke Impact, voorzitter)
  • Prof. Marleen van Rijswick (departement Rechtsgeleerdheid)
  • Prof. Judith van Erp (departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap - USBO)
  • Dr. Hein Roelfsema (departement Economie - Utrecht University School of Economics)
  • Anne-Wil Dijkstra (Choco Co-Captain Tony’s Chocolonely)

De prijzen bestaan uit een bedrag van € 1000 en worden uitgereikt tijdens de Nieuwjaarsborrel van de faculteit.