Mijn werk is een zoektocht naar creatieve oplossing voor hedendaagse maatschappelijke problemen binnen het aansprakelijkheids- en procesrecht, gefundeerd op het geldende recht, maar altijd naar buiten kijkend (interne rechtsvergelijking, externe rechtsvergelijking, psychologie, sociologie, economie, etc.) om inspiratie op te doen, en daarbij zonder aarzeling (oude) grenzen overschrijden waar nodig. Tussen februari 2013 en maart 2017 deed ik dit als programmaleider van UCALL, het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law, een multidimensionaal en vakgebiedoverstijgend onderzoeksteam dat zich richt op de verschuivende grenzen van het (civiel- en publiekrechtelijke) aansprakelijkheidsrecht. Nadien was ik als onderzoeksdirecteur ruim twee jaar (2017-2019) lid van het Departementsbestuur Rechtsgeleerdheid en tussen september 2019 en december 2023 was ik Hoofd van het Departement Rechtsgeleerdheid.


(c) Ivar Pel

De inspiratiebron voor mijn oratie

Ivo Giesen, foto: Matthias Jorissen
Leeropdracht
Hoogleraar Privaatrecht, in het bijzonder aansprakelijkheidsrecht en burgerlijk procesrecht
Oratiedatum
09-11-2005