Prof. mr. François Kristen
f.g.h.kristen@uu.nl
Gegenereerd op 2018-08-14 19:46:39


Leeropdracht
Strafrecht en strafprocesrecht
Benoemingsdatum 01-03-2008
Oratiedatum 03-12-2008
Profiel

François Kristen (1972) verricht fundamenteel onderzoek op het terrein van het materieel strafrecht, het formeel strafrecht, het economisch en financieel strafrecht en het Europees strafrecht. Op deze terreinen verzorgt hij ook onderwijs. Hij houdt zich graag bezig met nieuwe ontwikkelingen en vraagstukken in de strafrechtspleging en het belang daarvan voor de samenleving. Hij streeft naar het kijken over de grenzen van het eigen vakgebied. Dat is inspirerend en leidt tot nieuwe inzichten en oplossingen. 

Dit komt ook tot uitdrukking in het programmaleiderschap van het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (UCALL), www.uu.nl/ucall. Kristen leidt dit samen met prof.mr. I. Giesen (zie www.ivogiesen.com). UCALL is een multidimensionaal en vakgebiedoverstijgend onderzoeksteam dat zich richt op de verschuivende grenzen van het (civiel- en publiekrechtelijke) aansprakelijkheidsrechten. Daarbij staan aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid centraal. UCALL is een van de drie onderzoekszwaartepunten van het departement Rechtsgeleerdheid van de Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatiewetenschappen van de Universiteit Utrecht. Dit onderzoekszwaartepunt is vanaf 1 februari 2013 van start gegaan.

Daarnaast is Kristen verbonden aan het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen van de Universiteit Utrecht. Binnen dit instituut komen de disciplines strafrecht, criminologie en forensische psychologie en psychiatrie samen en wordt discipline overstijgend onderzoek gedaan. Dit keert ook terug in het onderwijs dat door medewerkers van het instituut wordt verzorgd voor de bacheloropleiding rechten en de master strafrecht.

Betrokken bij de opleiding(en)
Wetenschappelijke expertises

Spreker op Symposium over "inbrekersrisico" georganiseerd door Ad Informandum op 16 januari 2013
Gegenereerd op 2018-08-14 19:46:39
Curriculum vitae

François Kristen is vanaf 19 september 2012 programmaleider van het onderzoekszwaartepunt Aansprakelijkheid en Verantwoordelijkheid van het departement Rechtsgeleerdheid van de Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatiewetenschappen. Dit onderzoekszwaartepunt is vanaf 1 februari 2013 van start gegaan als het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (UCALL). Kristen leidt dit samen met prof.mr. I. Giesen (zie www.ivogiesen.com). UCALL is een multidimensionaal en vakgebiedoverstijgend onderzoeksteam dat zich richt op de verschuivende grenzen van het (civiel- en publiekrechtelijke) aansprakelijkheidsrechten. 

Vanaf 1 maart 2008 is Kristen als hoogleraar straf(proces)recht werkzaam bij het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen van de Universiteit Utrecht. Van 1 juli 2010 tot 1 januari 2013 is hij voorzitter van het instituut geweest.

Van 1 juli 2006 tot 1 maart 2008 is Kristen werkzaam geweest als hoogleraar straf(proces)recht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam.

Van 1 december 2004 tot 1 juli 2006 is Kristen werkzaam geweest als universitair hoofddocent straf(proces)recht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Tilburg. Daaraan voorafgaand was Kristen postdoc respectievelijk promovendus bij diezelfde faculteit.

Kristen studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Tilburg, met als afstudeerrichtingen strafrecht en ondernemingsrecht. In 2004 is hij cum laude gepromoveerd aan de Universiteit van Tilburg op het proefschrift getiteld: 'Misbruik van voorwetenschap naar Europees recht. Een onderzoek naar de grondslagen en de werking van het Europese verbod van misbruik van voorwetenschap, met aandacht voor de doorwerking van EG-richtlijnen in het strafrecht.' Voor dit proefschrift ontving Kristen in 2005 de prijs voor de beste dissertatie verdedigd aan de Universiteit van Tilburg in het academisch jaar 2004-2005.

 

Gegenereerd op 2018-08-14 19:46:39
Alle publicaties
  2017 - Artikelen
Sikkema, E. & Kristen, F.G.H. (2017). Naar een prejudiciële procedure in het strafrecht. Strafblad, 5, (pp. 405-410).
  2017 - Boekdelen / hoofdstukken
Kristen, F.G.H. (09-05-2017). Ontwikkelingen in de Europese aanpak van marktmisbruik. In Harm Jan De Kluiver, Francois Kristen & Niels Lemmers (Eds.), Market Abuse Regulation: Van Europese kaders naar uitleg en toepassing in Nederland (pp. 1-85) (86 p.). Deventer: Wolters Kluwer.
Kristen, F.G.H. (2017). Voorwoord. In Anne-Jetske Schaap (Eds.), De strafrechtelijke aansprakelijkheid van ondernemingen voor moderne slavernij - Een onderzoek naar de mogelijkheden en onmogelijkheden om (internationaal opererende) ondernemingen op basis van artikel 273f Sr strafrechtelijk aansprakelijk te stellen voor moderne slavernij (pp. V-VIII) (4 p.). Wolf Legal Publishers.
  2017 - Rapporten
Sikkema, E., Kristen, F.G.H., Lindeman, J.M.W., Schiffelers, M.J.W.A., van der Vorm, B., van der Weerd, A., Schmidt, E. & de Vries, A.J. (2017). Evaluatie van de Wet herziening gerechtelijke kaart - Samenwerking in de strafrechtketen. (186 p.). Den Haag: WODC / Universiteit Utrecht.
  2017 - Websites / portals
Sikkema, E. & Kristen, F.G.H. (14-11-2017). Naar een prejudiciële procedure in het strafrecht.
  2017 - Conference
Kristen, F.G.H. (15-05-2017) Participant Expert meeting Ministerie Veiligheid en Justitie: Modernisering Wetboek van Strafrecht. Boek 6 - Prejudiciële procedure in strafzaken Den Haag (15-05-2017)
Kristen, F.G.H. (02-02-2017) Chair Het strafrechtelijk bedrijf anno 2016. Het zand en de smeerolie Utrecht (02-02-2017)
Kristen, F.G.H. (19-05-2017) Organiser Ucall Conference 2017 Utrecht (19-05-2017 - 20-05-2017)
Kristen, F.G.H. (14-09-2017) Chair Workshop Derde congres Modernisering Wetboek van Strafvordering Den Haag (14-09-2017)
  2017 - Invited talk
Kristen, F.G.H. (19-04-2017) Invited speaker Academie voor de Rechtspraktijk Webinar (19-04-2017) Daderschap rechtspersonen en feitelijk leidinggeven
Kristen, F.G.H. (14-09-2017) Invited speaker Derde Congres Modernisering Wetboek van Strafvordering The Hague (14-09-2017) De prejudiciële procedure in het strafrecht
Kristen, F.G.H. (19-05-2017) Invited speaker Ucall Conference 2017 Utrecht (19-05-2017 - 20-05-2017) From too big to be governed to not too big to be responsible?
Kristen, F.G.H. (11-05-2017) Invited speaker Jaarvergadering Vereniging voor Financieel Recht 2017 Amsterdam (11-05-2017) Ontwikkelingen in de Europese aanpak van Marktmisbruik. Preadvies voor de Vereniging voor Financieel Recht 2017
Kristen, F.G.H. (03-07-2017) Invited speaker Summercourt 2017 Utrecht (03-07-2017) Oordeel zelf!
Kristen, F.G.H. (19-05-2017) Invited speaker Ucall Conference 2017 Utrecht (19-05-2017 - 20-05-2017) Welcome speech
  2017 - Oral presentation
Kristen, F.G.H. (29-03-2017) Invited speaker Meet the Professor Utrecht (29-03-2017) Introductie in het strafrecht
  2016 - Artikelen
Kristen, F.G.H. (2016). Nederlandse strafrechtelijke bescherming van de Zwitserse vlag. Ars aequi (December), (pp. 908-911) (4 p.).
  2016 - Boeken
Kool, R.S.B., Backers, P.W., Emaus, J.M., Kristen, F.G.H., Pluimer, O.S., van Uhm, D.P. & van Gelder, Emma (2016). Civiel schadeverhaal via het strafproces - Een verkenning van de rechtspraktijk en regelgeving betreffende de voeging benadeelde partij. (374 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Giesen, I., Kristen, F.G.H., de Jong, E.R., Warren, C.J.D., Sikkema, E., Overheul, A.M., Nijs, de, A.S. & Vytopil, A.L. (31-08-2016). De Wet prejudiciële vragen aan de Hoge Raad - Een tussentijdse evaluatie mede in het licht van de mogelijke invoering in het strafrecht. (432 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Enneking, L.F.H., Kristen, F.G.H., Pijl, K.C.I., Waterbolk, T.A., Emaus, J.M., Hiel, M.F.J., Giesen, I. & Schaap, A.L.M. (07-07-2016). Zorgplichten van Nederlandse ondernemingen inzake internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen - Een rechtsvergelijkend en empirisch onderzoek naar de stand van zaken van het Nederlandse recht in het licht van de UN Guiding Principles. (708 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2016 - Invited talk
Kristen, F.G.H. (27-09-2016) Invited speaker Lezing Vereniging van Cassatieadvocaten in Strafzaken Den Haag (27-09-2016) Een prejudiciële procedure in strafzaken?
Kristen, F.G.H. (09-06-2016) Invited speaker MVO Platform Nederland (09-06-2016) WODC-onderzoek Zorgplichten van bedrijven en IMVO. Overkoepelende bevindingen
  2015 - Artikelen
van Duyne, ­P.C., Kristen, F.G.H. & de Zanger, W.S. (2015). Belust op misdaadgeld: de realiteit van voordeelsontneming. Justitiële Verkenningen, 2015 (1), (pp. 100-116) (17 p.).
  2015 - Boekdelen / hoofdstukken
Giesen, I., Kool, R.S.B. & Kristen, F.G.H. (25-06-2015). The Dutch crush on compensating victims. In Matthew Dyson (Eds.), Comparing Tort and Crime - LeEarning from across and within Legal Systems (pp. 316-366) (51 p.). Cambridge: Cambridge University Press.
  2015 - Boekredactie
Vervaele, J.A.E., de Jong, F., Boone, M.M., Kelk, C., Koenraadt, F.A.M.M., Kristen, F.G.H., Rozenblit, D. & Sikkema, E. (01-10-2015). Overarching views of Crime and Deviancy - Rethinking the Legacy of the Utrecht School. (612 p.). Eleven International Publishers.
  2014 - Artikelen
Giesen, Ivo & Kristen, François (2014). Liability, Responsibility and Accountability: Crossing borders. Utrecht Law Review, 10 (3), (pp. 1-13) (13 p.).
  2014 - Boekdelen / hoofdstukken
van Duyne, ­P.C., de Zanger, Wouter & Kristen, François (2014). Greedy of crime-money. The reality and ethics of asset recovery. In P.C. van Duyne (Eds.), Corruption, Greed and Crime Money - Sleaze and Shady Economy in Europe and Beyond (pp. 235-266). Oisterwijk: Wolf Legal Publishers.
Kristen, François & de Vita, S. (2014). Klikken, aansprakelijkheid en vrijwaring. In I. Giesen, J.M. Emaus & L.F.H. Enneking (Eds.), Verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en privatisering van publieke taken (pp. 125-165). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2014 - Artikelen in bundels / proceedings
Kristen, François (2014). Samenhangende innovaties in het hoger beroep in strafzaken. In A.M. Hol & J.J.I. Verburg (Eds.), Innoverende Hoven - Agenda voor de appelrechtspraak (pp. 75-85) (11 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2014 - Websites / portals
  2014 - Invited talk
Kristen, F.G.H. (11-04-2014) Invited speaker Themadag Schade en herstel in milieu- en gezondheidszaken (11-04-2014) Aanpak van schade in milieuzaken via het strafrecht
  2013 - Artikelen
Giesen, I., Kristen, F.G.H., Enneking, L.F.H. & van Lent, L. (2013). Nawoord. Nederlands Juristenblad, 20, (pp. 1334) (1 p.).
Giesen, I., Kristen, F.G.H., Enneking, L.F.H. & van Lent, L. (2013). Op weg naar een nieuwe wrakingsprocedure: meer legitimiteit en minder oneigenlijk gebruik. Nederlands Juristenblad, 8, (pp. 466-476) (11 p.).
  2013 - Boekdelen / hoofdstukken
Kristen, F.G.H. (2013). Reflecties over strafrechtsvergelijking. In C. Kelk, F.A.M.M. Koenraadt & D. Siegel (Eds.), Veelzijdige gedachten. Liber amicorum prof.dr. Chrisje Brants (pp. 429-441) (13 p.). Den Haag: Boom Lemma.
Kristen, F.G.H. (2013). Voorwoord. In L. Dalhuisen (Eds.), Gradaties in toerekeningsvatbaarheid (pp. 5-7) (3 p.). Oisterwijk: Wolf Legal Publishers.
Kristen, F.G.H. (2013). Voorwoord. In T. Verhallen (Eds.), Gezinsinterventies bij Nederlandse en Nederlands Curaçaose ‘multiprobleem’ gezinnen (pp. 7-10) (4 p.). Den Haag: Boom Lemma.
  2013 - Voordrachten / lezingen
F.G.H. Kristen (16-01-2013) ‘Andere perspectieven op noodweer’
F.G.H. Kristen (08-02-2013) ‘Opening Ucall startdag’
F.G.H. Kristen (03-07-2013) ‘Prezi (voorstellen van Ucall(ers)) en introductie van het thema’
F.G.H. Kristen (27-03-2013) ‘Witwassen: ontwikkelingen in de rechtspraak van de Hoge Raad’
F.G.H. Kristen (02-12-2013) Chair afternoon session
F.G.H. Kristen (03-07-2013) Dagvoorzitter
  2012 - Boeken
Giesen, I., Kristen, F.G.H., Enneking, L.F.H., de Kezel, E.N.F.M., van Lent, L. & Willemsen, P.A. (2012). De wrakingsprocedure. Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de mogelijkheden tot herziening van de Nederlandse wrakingsprocedure. (178 p.). Den Haag: SDU.
  2012 - Boekdelen / hoofdstukken
Sikkema, E. & Kristen, F.G.H. (2012). Strafbeschikking en ZSM: verschuivingen binnen de strafrechtshandhaving. In F. de Jong & R.S.B. Kool (Eds.), Relaties van gezag en verantwoordelijkheid: strafrechtelijke ontwikkelingen (pp. 179-205) (27 p.). Den Haag: Boom Lemma.
  2012 - Voordrachten / lezingen
F.G.H. Kristen (30-11-2012) The Role of the Public Prosecutor, keynote speaker
F.G.H. Kristen (20-04-2012) Voordracht ‘Choice of forum and nulla poena. Nulla poena restricting choice of forum? keynote speaker
F.G.H. Kristen (22-06-2012) Voordracht ‘Specialisering en samenwerking in academisch strafrechtelijk onderzoek’
F.G.H. Kristen (14-11-2012) Voorzitter Workshop Strafrecht
  2011 - Artikelen
Kristen, F.G.H. (2011). Editorial Special Issue on Changing Approaches to Authority and Power in Criminal Justice. Utrecht Law Review, 7 (3), (pp. 1-7) (7 p.).
Kristen, F.G.H. (18-11-2011). Stappenplan: hoe mep ik de inbreker uit mijn huis?. NRC NEXT
  2011 - Boeken
Kristen, F.G.H., Lamp, R.M.I., Lindeman, J.M.W. & Luchtman, M.J.J.P. (2011). Bijzonder strafrecht; Strafrechtelijke handhaving van sociaal-economisch en fiscaal recht in Nederland. (542 p.). Den Haag: Boom Lemma.
Hol, A.M., Giesen, I. & Kristen, F.G.H. (2011). De Hoge Raad in 2025. Contouren van de toekomstige cassatierechtspraak. (316 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2011 - Boekdelen / hoofdstukken
Hol, A.M., Giesen, I. & Kristen, F.G.H. (2011). De Hoge Raad in 2025. Hoe ver zijn we onderweg. In A.M. Hol, I. Giesen & F. Kristen (Eds.), De Hoge Raad in 2025. Contouren van de toekomstige cassatierechtspraak (pp. 291-304) (14 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Kristen, F.G.H. (2011). Het materieelstrafrechtelijk legaliteitsbeginsel in het bijzonder strafrecht. In F.G.H. Kristen (Eds.), Bijzonder strafrecht. Strafrechtelijke handhaving van sociaal-economisch en fiscaal recht in Nederland (pp. 313-347) (35 p.). Den Haag: Boom Lemma.
Kristen, F.G.H., Lamp, R.M.I., Lindeman, J.M.W. & Luchtman, M.J.J.P. (2011). Hoofdstuk 1 - Inleiding. In F.G.H. Kristen (Eds.), Bijzonder strafrecht; Strafrechtelijke handhaving van sociaal-economisch en fiscaal recht in Nederland (pp. 3-8) (6 p.). Den Haag: Boom Lemma.
Kristen, F.G.H. (2011). Naar een prejudiciële procedure in strafzaken?. In A.M. Hol, I. Giesen & F.G.H. Kristen (Eds.), De Hoge Raad in 2025. Contouren van de toekomstige cassatierechtspraak (pp. 125-150) (26 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Hol, A.M., Giesen, I. & Kristen, F.G.H. (2011). Voorwoord. In A.M. Hol, I. Giesen & F.G.H. Kristen (Eds.), De Hoge Raad in 2025. Contouren van de toekomstige cassatierechtspraak (pp. 5-6) (2 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2011 - Voordrachten / lezingen
F.G.H. Kristen (22-01-2011) Keynote speaker en met voordracht ‘Towards a criminal policy with respect to the special part of substantive European criminal law?’
F.G.H. Kristen (07-12-2011) Lezing ‘Adolescentenstrafrecht: nut, noodzaak en wenselijkheid’
F.G.H. Kristen (24-06-2011) Pompe-lezing ‘Tips, tricks van Europees strafrecht’
F.G.H. Kristen (08-12-2011) Workshop, met voordracht ‘The Dutch Approach on Fraud and Corruption Prevention’ en inclusief plenary session
  2011 - Invited talk
Kristen, F.G.H. (08-12-2011) Invited speaker ICLN Annual Conference Prevention of International Fraud & Corruption Den Haag (08-01-2011) The Dutch Approach on Fraud and Corruption Prevention
  2010 - Boekdelen / hoofdstukken
Eijsbouts, A.J.A.J., Kristen, F.G.H., de Jongh, J.M., Schild, A.J.P. & Timmerman, L. (2010). Maatschappelijk (verantwoord) ondernemen: naast, in of met recht?. In A.J.A.J. Eijsbouts, F.G.H. Kristen, J.M. Jongh, A.J.P. Schild & L. Timmerman (Eds.), Maatschappelijk verantwoord ondernemen (Handelingen Nederlandse Juristenvereniging 2010) (pp. 1-37) (37 p.). Deventer: Kluwer.
Kristen, F.G.H. (2010). Maatschappelijk verantwoord ondernemen en strafrecht. In A.J.A.J. Eijsbouts & J.M. de Jongh (Eds.), Maatschappelijk verantwoord ondernemen (Handelingen Nederlandse Juristenvereniging 2010) (pp. 121-189) (69 p.). Deventer: Kluwer.
Kristen, F.G.H. (2010). Ontwikkeling van het legaliteitsbeginsel tot hoeksteen van het publiekrecht. Het legaliteitsbeginsel in het strafrecht. In R. Schutgens (Eds.), Canon van het Recht (pp. 231-238) (8 p.). Nijmegen: Ars Aequi Libri.
  2010 - Boekredactie
Kristen, F.G.H., Borgers, M.J., Cupido, M. & van Leeuwen, D.J. (2010). Basisteksten Europees straf(proces)recht 2010/2012, Ars Aequi Wetsedities. (457 p.). Nijmegen: Ars Aequi Libri.
  2009 - Boeken
Kristen, F.G.H. & van Leeuwen, D. (2009). Deelrapport 1: Strafrechtelijke analyse. Beschikbare strafrechtelijke instrumenten voor de aanpak van gedrag dat het gezag van gezagsdragers aantast dan wel dreigt aan te tasten, USBO Advies. (59 p.). Utrecht: Universiteit Utrecht.
  2009 - Boekdelen / hoofdstukken
Franken, A.A. & Kristen, F.G.H. (2009). De waarde van de nuance. In F.A.M.M. Koenraadt & I. Weijers (Eds.), Vrijheid en verlangen; liber amicorum prof. dr. Antoine Mooij (pp. 115-124) (9 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Franken, A.A. & Kristen, F.G.H. (2009). Europese aanpak van georganiseerde misdaad. In C.H. Brants & S. van der Poel (Eds.), Diverse kwesties; liber amicorum prof. dr. Frank Bovenkerk (pp. 223-233) (10 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Kristen, F.G.H. (2009). Vrijwaring van bestuurders. In P. Essers (Eds.), Met recht. Liber Amicorum Theo Raaijmakers (pp. 263-273) (10 p.). Deventer: Kluwer.
  2009 - Rapporten
Giesen, I., Noordegraaf, M., Kristen, F.G.H. & de Kezel, E.N.F.M. (2009). Geweld tegen gezagsdragers. Preventie en aanpak van geweld tegen politie en politici. (97 p.). Utrecht: politieregio Utrecht.
  2008 - Boeken
Borgers, M. & Kristen, F.G.H. (2008). Basisteksten Europees straf(proces)recht 2008/2010, Ars Aequi Wetsedities. (295 p.). Nijmegen: Ars Aequi Libri.
van Kempen, P.H.P.H.MC. & Kristen, F.G.H. (2008). Implementatie van Europese vormen van politiële samenwerking. Een vergelijkend onderzoek naar implementatie van enige Europese politiële regelgeving in de wetgevingen van Nederland, Duitsland en Engeland. (147 p.). Nijmegen: Wolf Legal Publishers.
van Kempen, P.H.P.H.MC. & Kristen, F.G.H. (2008). Naar een wetboek van internationale samenwerking in strafzaken? Over implementatie van enige Europese politiële regelgeving in de wetgeving van Nederland, Duitsland en Engeland, Preadvies Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking. (83 p.). Nijmegen: Wolf Legal Publishers.
  2008 - Boekdelen / hoofdstukken
Kristen, F.G.H. (2008). Aandacht vragen, aandacht krijgen en aandacht verdienen. In A.A. Franken, M. de Langen & M. Moerings (Eds.), Constante waarden, lieber amicorum Constantijn Kelk (pp. 313-322) (9 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Grundmann-Van de Krol, C.M. & Kristen, F.G.H. (2008). Europese aanpak van marktmisbruik. In D.R. Doorenbos, S.C.J.J. Kortmann & M.P. Nieuwe Weme (Eds.), Marktmisbruik (pp. 9-70) (61 p.). Deventer: Kluwer.
  2007 - Annotaties
Kristen, F.G.H. (01-04-2007). JOR 2008, , ().
Kristen, F.G.H. (06-02-2007). NjW 2008, , ().
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-08-14 19:46:40

In zijn onderzoeksactiviteiten begeeft Kristen zich vooral op de volgende vlakken: fundamenteel materieelrechtelijk en procesrechtelijk onderzoek, de Europeanisering van de strafrechtspleging zoals tot uitdrukking komend in de ontwikkeling van het Europees strafrecht en de doorwerking daarvan in de nationale rechtsorde, en het bijzonder strafrecht in de wisselwerking met het materieel strafrecht en als sturingsinstrument in het sociaal-economische leven. Voorbeelden van onderzoeksthema’s binnen dit verband zijn legaliteit, schuld en causaliteit. Voor de jaarvergadering van de Nederlandse Juristen-Vereniging van 2010 schreef Kristen een preadvies over maatschappelijk verantwoord ondernemen en strafrecht.
Ter zake van het Europees strafrecht kan worden gewezen de bestudering van de wijze waarop strafrechtelijk relevante voorschriften van de Europese Unie doorwerken in de nationale strafrechtspleging. Het gaat daarbij niet alleen om de wijze van implementatie van Europese voorschriften en daaraan te stellen eisen, bijvoorbeeld op het terrein van politiële en justitiële samenwerking. Ook komen aan bod de instrumenten die de strafrechter ter beschikking staan om de werking van voorschriften met een Europese origine te waarborgen. Zo kunnen verdachten onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op een Europese richtlijn om strafbaarheid te voorkomen.
Voor wat betreft het bijzonder strafrecht spitst het onderzoek zich toe op handel met voorwetenschap op financiële markten en witwassen.

Een nadere aanduiding van de aandachtsgebieden kan worden verkregen via de publicatielijst.

Afgesloten projecten

Project:
Civiel schadeverhaal via het strafproces. Een verkenning van de rechtspraktijk en regelgeving betreffende de voeging benadeelde partij 01-08-2015 tot 31-08-2016
Algemene projectbeschrijving

De vraag die in dit onderzoek centraal staat, luidt:
Hoe ziet de praktijk van de besluitvorming van de strafrechter ten aanzien van de afdoening van de voeging benadeelde partij in het strafproces er anno 2016 uit?
Deze vraag wordt beantwoord aan de hand van de volgende deelvragen:  1. Hoe verloopt de voorbereiding van de voeging benadeelde partij? Welke knelpunten doen zich daarin voor en zijn daarvoor oplossingen gevonden?

  2. Hoe vaak is jaarlijks sprake van een voeging benadeelde partij en hoe verhoudt dit zich tot het jaarlijkse totale aantal zaken?

  3. Wat kan op grond van beschikbare data worden gezegd over het aantal en typen zaken waarin de vordering benadeelde partij niet-ontvankelijk wordt verklaard of gedeeltelijk niet-ontvankelijk wordt verklaard?

  4. Hoe adviseert het Openbaar Ministerie en beslist de strafrechter in zaken waarin het gaat om delicten waarin civiel schadeverhaal via het strafproces gelet op de aard van die delicten haalbaar lijkt te zijn?

  5. In hoeverre doen de knelpunten met betrekking tot de voeging zoals in 2007 vastgesteld zich nog voor en in hoeverre zijn er eventuele nieuwe knelpunten ontstaan?

  6. In hoeverre is het mogelijk om meer van dergelijke (gedeeltelijk) niet-ontvankelijk verklaarde zaken toch in het strafproces te kunnen afdoen? Welke aanpassingen in de behandeling van de civiele voeging zijn daarvoor nodig?

 
Rol: Uitvoerder Financiering
3e geldstroom - overig: WODC
Projectleden
Overige projectleden:
  • Drs. P. Backers
  • E.M. van Gelder
Project:
Zorgplichten van Nederlandse ondernemingen inzake internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen 01-12-2014 tot 18-12-2015
Algemene projectbeschrijving

Sportschoenen, benzine, koffie, smartphones. Veel van onze dagelijkse producten worden geproduceerd in het buitenland. Soms onder omstandigheden die wij hier in Nederland niet acceptabel zouden vinden. Dit roept ethische, politieke én juridische vragen op. Hoe ver reikt de maatschappelijke verantwoordelijkheid van Westerse ondernemingen die deze producten, veelal tegen lage kosten, laten produceren in minder ontwikkelde gastlanden en hier op de markt brengen? Rust er op hen een zorgplicht om te voorkomen dat hun eigen activiteiten, of die van hun lokale dochtermaatschappijen of toeleveranciers, resulteren in schade aan mens en milieu in de betreffende gastlanden? En als zulke schade ontstaat, kunnen deze internationaal opererende ondernemingen daarvoor dan in hun Westerse thuislanden aansprakelijk gesteld worden?


In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar zorgplichten van Nederlandse internationaal opererende ondernemingen inzake IMVO. Gekeken is naar relevante Nederlandse regelgeving en rechtspraak op het gebied van het ondernemingsrecht, het civiele aansprakelijkheidsrecht en het strafrecht. Daarnaast is bekeken hoe deze juridische status quo zich verhoudt tot de UN Guiding Principles en tot de stand van zaken in de ons omringende landen, alsook wat de invloed is van IMVO-gerelateerde regelgeving en rechtspraak op het vestigingsklimaat in die landen.


Dit onderzoek is verricht door onderzoekers van het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law in opdracht van het WODC.

 
Rol: Uitvoerder Financiering
3e geldstroom - overig: Dit onderzoek werd uitgevoerd voor het WODC, in opdracht van de Ministeries van Buitenlandse Zaken en Veiligheid & Justitie
Projectleden
Overige projectleden:
  • Kinanya Pijl
  • Marjosse Hiel
Project:
Tort and Crime 15-07-2013 tot 01-07-2014
Algemene projectbeschrijving
 
Rol: Uitvoerder Financiering
Anders
Projectleden
Project:
Choice of forum in cooperation against EU financial crime 01-02-2012 tot 01-11-2012
Algemene projectbeschrijving

Conference and conference proceedings ‘Choice of forum in cooperation against EU financial crime’, co-financed by the European Commission under the Hercule II Programme and organized in close cooperation with OLAF and Eurojust.

 
Rol: Uitvoerder Financiering
3e geldstroom - EU
Projectleden
Project:
De wrakingsprocedure 01-01-2012 tot 30-06-2012
Algemene projectbeschrijving

Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de mogelijkheden tot herziening van de Nederlandse wrakingsprocedure


http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Publicaties-En-Brochures/Researchmemoranda/Documents/RM-2012-5.pdf

 
Rol: Uitvoerder Financiering
3e geldstroom - overig: Raad voor de Rechtspraak
Projectleden
Project:
Geweld tegen gezagsdragers 01-01-2009 tot 21-12-2009
Algemene projectbeschrijving
 
Rol: Uitvoerder Financiering
3e geldstroom - overig
Projectleden
Gegenereerd op 2018-08-14 19:46:41

Kristen verzorgt de hoorcolleges voor bachelorcursussen en hoorcolleges en werkgroepen in mastercursussen. Hij coördineert de mastercursus Capita Selecta I en II. Hij is programmaleider van de master Strafrecht en uit dien hoofde ook lid van de OC Masters.Hij is programmaleider en docent van het Excellent Master Tracé van de master Strafrecht. Voorts verzorgt hij bijeenkomsten voor de Specialisatieopleiding Advocatuur en de Specialisatieopleiding Bijstand aan EGZ-slachtoffers en geeft hij webinars. Zijn reguliere onderwijs omvat(te):

2016/2017

Hoorcolleges voor Inleiding Strafrecht (bachelor), met Ferry de Jong

Hoorcolleges voor Strafprocesrecht (bachelor), met Stijn Franken

Hoorcollege voor Afstudeerwerk (bachelor)

Basiscolleges voor bezemvak Kernvak Strafrecht II (strafprocesrecht), met Ferry de Jong

Hoorcolleges en werkgroepen Strafprocesrecht: Verdieping (master), met andere docenten

Hoorcolleges en werkgroepen Bijzonder strafrecht (master), met andere docenten

Een hoorcollege Human Rights from a Comparative Criminal Law Perspective (master)

Hoorcolleges in OST-traject

Werkgroepen Capita Selecta module Witwassen

Begeleiding masterscripties

 

2015/2016

Hoorcolleges voor Inleiding Strafrecht (bachelor), met Ferry de Jong

Hoorcolleges voor Afstudeerwerk (bachelor)

Hoorcolleges en werkgroepen Strafprocesrecht: Verdieping (master), met andere docenten

Hoorcolleges en werkgroepen Bijzonder strafrecht (master), met andere docenten

Een hoorcollege Human Rights from a Comparative Criminal Law Perspective (master)

Hoorcolleges in Capita Selecta II module Onderzoeksopzet scriptie

Werkgroepen Capita Selecta I module Witwassen

Werkgroepen Capita Selecta I module Materieelstrafrechtelijk legaliteitsbeginsel

Werkgroepen Capita Selecta I module Bijzondere delicten

Begeleiding masterscripties

 

2014/2015

Hoorcolleges voor Kernvak Strafrecht I (materieel strafrecht, bachelor)

Hoorcolleges voor Afstudeerwerk (bachelor)

Werkgroepen Materieel strafrecht (master), met andere docent

Hoorcolleges en werkgroepen Bijzonder strafrecht (master), met andere docenten

Een hoorcollege Human Rights from a Comparative Criminal Law Perspective (master)

Begeleiding masterscripties

 

 

Gegenereerd op 2018-08-14 19:46:41
Nevenfuncties

François Kristen is raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch. Hij is tevens redacteur van het belangwekkende losbladige commentaar op het Wetboek van Strafvordering, de uitgave A.L. Melai & M.S. Groenhuijsen e.a. (red.), Het wetboek van strafvordering, Deventer: Kluwer (losbladig).

Gegenereerd op 2018-08-14 19:46:41
Volledige naam
Prof. mr. F.G.H. Kristen Contactgegevens
Newtonlaan

Newtonlaan 201
3584 BH  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 7129
Gegenereerd op 2018-08-14 19:46:41
Laatst bijgewerkt op 18-09-2017