Public engagement

Grafische voorstelling van hoe public engagement werkt
Public Engagement op de UU

Om de samenleving in staat te stellen alle potentiële vruchten van onderzoek te plukken, moeten we niet alleen resultaten beschikbaar stellen. We moeten ook in contact komen met potentiële gebruikers, financiers en bijdragers aan onderzoek, en met mensen van wie het leven hierdoor kan worden beïnvloed.

Dit vraagt ​​om activiteiten om de belangstelling voor onderzoek te vergroten, om burgers en gemeenschappen te betrekken bij het stellen van onderzoeksprioriteiten, om hen te betrekken bij het onderzoeksproces, om resultaten te vertalen voor een niet-wetenschappelijk publiek en om deel te nemen aan het publieke debat. Dit houdt in dat we serieus luisteren naar wat mensen buiten onze eigen gemeenschap en buiten de academische wereld te zeggen hebben.

Meet the Professor 2016

Publieke betrokkenheid helpt onderzoekers om meer in relatie te staan ​​tot maatschappelijke kwesties en tot vragen die mensen hebben. Het helpt onderzoekers om te profiteren van input en ideeën van buiten de academische wereld. En het helpt de ondersteuning voor en vertrouwen in wetenschappelijk onderzoek te vergroten.

Centrum voor Wetenschap en Cultuur

Aan de Universiteit Utrecht speelt het Centrum voor Wetenschap en Cultuur een belangrijke rol bij het realiseren van betrokkenheid tussen onderzoekers en het publiek. In 2017 is een Public Engagement-programma gestart om de ondersteuning en zichtbaarheid van publieke betrokkenheid te verbeteren.

Het Centrum voor Wetenschap en Cultuur richt zich op burgers, individuen in een niet-professionele, niet-deskundige rol. Het Open Science Programma vult dat aan met een focus op maatschappelijke partners. Deze focus omvat het nadenken over en werken aan de toepasbaarheid van onderzoeksresultaten, vaak samen met externe partners, waaronder commerciële partners.

Open Science Fellows Public Engagement