Open access

Typende handen met een laptop

Als onderdeel van de brede beweging op weg naar Open Science, streeft de Universiteit Utrecht naar een systeem van volledig open access publiceren van wetenschappelijke artikelen, boekhoofdstukken en boeken. De universiteitsbibliotheek ondersteunt onderzoekers met het open access publiceren van hun werk.

De Nederlandse ambitie is het bereiken van 100% open access. Dit doel vormt ook een thema in het National Programme Open Science (NPOS) dat past binnen de ambities van de Universiteit Utrecht.

Waar komen we vandaan?

De afgelopen jaren heeft de Universiteit Utrecht al belangrijke stappen in deze richting gezet. Sinds 2005 heeft de Universiteit Utrecht bijvoorbeeld haar Institutional Repository als onderdeel van het Netherlands Research Portal, tussen 2012 en 2023 financierde zij onderzoekers via Open Access Fonds en neemt de Universiteit Utrecht actief deel aan open access onderhandelingen met uitgevers gecoördineerd door de Universiteiten van Nederland. Bovendien is veel expertise opgebouwd binnen de Universiteitsbibliotheek als het gaat om open access Publishing Support en informatie voor onderzoekers.

Publishing Support

Wij ondersteunen onderzoekers en onderzoeksgroepen van de Universiteit Utrecht en UMC Utrecht bij het vinden van een passende publicatiestrategie die een breed (academisch) bereik tot gevolg heeft.

Open Science Fellows Open access