Drs. Liesbeth Noor

Hans Freudenthalgebouw
Budapestlaan 6
Kamer 3E ETAGE
3584 CD Utrecht

Drs. Liesbeth Noor

Beleidsmedewerker
Onderzoek- en Valorisatiebeleid
l.h.w.noor@uu.nl

Als beleidsadviseur Onderzoeksbeleid houd ik mij bezig met:

  • promovendibeleid (waaronder aanvragen voor ius promovendi en joint doctorates)
  • kwaliteitszorg (bv. ondersteuning van onderzoeksvisitaties en de jaarlijkse strategische onderzoeksgesprekken met de BETA-instituten)
  • sociale veiligheid (samen met collega's van BETA-HR, BETA-Onderwijsbeleid, BETA-Studentenzaken en de Vertrouwenspersoon voor promovendi van BETA)
  • open science (ik ben secretaris van het Facultair Open Science Team)
  • ethische toetsing (waaronder de Ethische Toetsinsgcommissie BETA-GEO) 
  • wetenschappelijke integriteit
  • Facultaire Bibliotheekcommissie