FAIR data en software

Hergebruik en verifieerbaarheid

Hergebruik en verifieerbaarheid zijn de belangrijkste doelen van het beschikbaar hebben van onderzoeksgegevens. Toegang tot onderzoeksgegevens (zo inclusief mogelijk) en bijbehorende documentatie maakt wetenschap efficiënter en betrouwbaarder. Hoe onderzoeksgegevens worden beheerd en gedeeld, hangt sterk af van het soort gegevens (observationele, experimentele, simulatie, afgeleide enz.) En de cultuur binnen verschillende disciplines en domeinen.

Zo open mogelijk, zo gesloten als nodig

Archiveren is al verplicht aan de Universiteit Utrecht, maar relevante gegevens volledig FAIR (Findable, Accessible, Interoperable and Reusable) en ook waar mogelijk openen (met inachtneming van de beperkingen van privacy, gevoeligheid en intellectuele eigendomsrechten) heeft veel extra voordelen en wordt ook vereist door enkele financiers en tijdschriften. Het adagium "zo open mogelijk, zo gesloten als nodig" geldt hier.

Planning van gegevensbeheer

Om onderzoeksdata te ontsluiten, is het belangrijk om u voor te bereiden op correct delen en hergebruiken met goed research data management (RDM) en het schrijven van een Data Management Plan (DMP). Hoewel openheid en openbare beschikbaarheid van gegevens geen strikte vereiste is voor FAIR-gegevens, bevordert het niet hoeven vragen, een contract opstellen, enz. hergebruik, verifieerbaarheid en experimenteren. Op deze manier vergroot de beslissing om gegevens open te delen de kansen voor vroeg hergebruik en samenwerkingen.

Code en software

Het idee om code en software open te delen is ouder dan de promotie van open access van publicaties en veel ouder dan het meer omvattende begrip van open science. Gratis en open source software bevordert brede acceptatie, gebruikersbijdragen en gemak van samenwerking. Dit uit zich in twee praktijken, het gebruik van open source software en het open ontwikkelen en delen van software / code.

Open source software

Complexe en gevoelige systemen draaien op open source software. Samen software ontwikkelen met behulp van open platforms met versiebeheersystemen zoals Git is standaardroutine voor veel programmeurs en heeft veel innovaties aangewakkerd en de ontwikkeling versneld. In veel opzichten lopen programmeurs en software-ontwikkelaars voorop in collaboratieve, open en transparante manieren van werken. Het delen van code die wordt gebruikt bij het dataverwerking en het analyseren van gegevens is niet alleen een belangrijk element om onderzoek verifieerbaar te maken, maar ook om het anderen (inclusief commerciële entiteiten) gemakkelijk te maken om data opnieuw te gebruiken en te verbeteren. Dit levert aan beide zijden aanzienlijke tijdswinst op voor de wetenschappelijke gemeenschap als geheel.

Trekkers FAIR data and software

Open Science Fellows FAIR data en software