prof. mr. Rob Widdershoven
r.widdershoven@uu.nl
Gegenereerd op 2015-02-01 20:39:53


Profiel

Widdershoven’s research focuses on the influence of European law on the administrative law systems of the Member States, especially in the areas of judicial protection (including court administration), the enforcement of law and general principles of law. Currently he works on projects for the Dutch Council for the Judiciary (evaluation of the new system of judicial protection in tax matters in the Netherlands) and for the Dutch Department of Justice (comparative study on transnational cooperation in enforcement matters). Externe

Erkenning

 • 1993: prijs Vereniging voor Bestuursrecht (VAR) voor het wetenschapschappelijk oeuvre tot dat moment.
 • 1997: benoeming Jean Monnet professor European administrative law door de Europese Commissie.
 • 2000: toekenning NWO Aandachtsgebied Transnational Enforcement of Law in the European Legal Space.
 • 2008: Gouden Peer (prijs tijdschrift Mr. voor de beste beoefenaar van bestuursrecht volgens de vakgenoten).
Focusgebieden/strategische thema's
Betrokken bij de opleiding(en)
Wetenschappelijke expertises
Gegenereerd op 2015-02-01 20:39:53
Curriculum vitae

1997 Professor Europees Bestuursrecht, afdeling Staats- en Bestuursrecht, Universiteit Utrecht.
1993 Universitair hoofddocent Algemeen bestuursrecht, afdeling Staats- en Bestuursrecht, Universiteit Utrecht
1990 Universitair hoofddocent Milieurecht, afdeling Staats- en Bestuursrecht, Universiteit Utrecht
1989 Academische promotie op dissertatie ‘Gespecialiseerde rechtsgangenin het administratieve recht’, promotoren: prof. mr. J.B.J.M. ten Berge en prof. mr. F.A.M. Stroink, Universiteit Utrecht.
1987 Universitair docent Nederlands Instituut voor Sociaal en Economisch Recht, Universiteit Utrecht
1983 Einddoctoraal Nederlands Recht, Staats- en Bestuursrecht, afdeling Staats- en Bestuursrecht, Universiteit Utrecht.
1977 Eindexamen Gymnasium B, Bernardinuscollege Heerlen.

Gegenereerd op 2015-02-01 20:39:53

Overige publicaties

 • Europeanisation of Public Law (study on the influence of European law on national administrative law), Groningen: Europa Law Publishing 2007 (with Jan Jans, Sacha Prechal, Roel de Lange).
 • De Europese agenda van de Awb, (with summary in English, study of possible tensions between European law and the Dutch General Administrative Law Act), Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2007 (with Maartje Verhoeven, Sacha Prechal et al).
 • Algemeen bestuursrecht 2001: Hoger beroep (evaluation of the system of appeal in two instances in administrative matters), Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2001 (with Frits Stroink, Raymond Schlössels et al).
 • The Role of National Administrative Law in Transnational Enforcement Cooperation, in: J.A.E. Vervaele (ed.), Transnational Enforcement of the Financial Interests of the European Union, Antwerp/Groningen/Oxford: Intersentia 1999, p. 131-150.
 • Naar een bestuurs(proces)rechtelijk Ius Commune in Europa, Preadvies Vereniging voor Administratief recht, VAR-reeks 116, Alphen a/d Rijn: Samsom H.D. Tjeenk Willink 1996, p. 97-200.
^ naar boven
Gegenereerd op 2015-02-01 20:39:53
Project:
Legitiem en effectief waterbeheer in de Europese Unie: het stakeholders' perspectief in tijden van proceduralisering
15-10-2013 tot 14-10-2016
Algemene projectbeschrijving

Binnen het waterbeheer heeft een verschuiving plaatsgevonden van een government naar een governance benadering. Deze laatste benadering wordt gekenmerkt door proceduralisering en participatie van de stakeholders bij de normstelling, naleving en handhaving. Er wordt verondersteld dat deze governance benadering legitiem en effectief is en daadwerkelijk leidt tot billijk en duurzaam waterbeheer. Om deze veronderstellingen te toetsen worden case studies uitgevoerd ten aanzien van waterkwaliteit, waarbij de veranderingen in de positie van stakeholders als vertrekpunt worden genomen. Zie http://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/onderzoeksprojecten/19/2300178119.html.

Rol: Uitvoerder Financiering 2e geldstroom - NWO Projectleden

Widdershoven’s research focuses on the influence of European law on the administrative law systems of the Member States, especially in the areas of judicial protection (including court administration), the enforcement of law and general principles of law. Currently he works on projects for the Dutch Council for the Judiciary (evaluation of the new system of judicial protection in tax matters in the Netherlands) and for the Dutch Department of Justice (comparative study on transnational cooperation in enforcement matters).

Gegenereerd op 2015-02-01 20:39:53

Courses in Dutch:

 • Bestuursprocesrecht
 • Europees Staats- en bestuursrecht
 • Kernvak Bestuursrecht

Courses in English:

 • European Public law
 • European Administrative Law
Gegenereerd op 2015-02-01 20:39:53
Nevenfuncties

Overige werkzaamheden

 • Raadsheer-plaatsvervanger College van Beroep voor het bedrijfsleven (sinds 2002).
 • Lid Editorial Board Review of European Administrative Law (REALaw) (sinds 2007)
 • Lid redactie Administratiefrechtelijke Beslissingen (AB) (sinds 2003).
 • Lid en (sinds 2005) voorzitter redactie Jurisprudentie Bestuursrecht – plus (JB-plus)
 • Lid redactie Overheid & Aansprakelijkheid (sinds 2002)
Gegenereerd op 2015-02-01 20:39:53
Volledige naam
prof. mr. R.J.G.M. Widdershoven Contactgegevens
Driftcomplex

Drift 13
Kamer 1.07
3512 BR  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 7937
Telefoonnummer afdeling 030 253 7701
Postadres
Drift 15
3512 BR    UTRECHT
Gegenereerd op 2015-02-01 20:39:53
Laatst bijgewerkt op 15-01-2014