Het ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren is een informatie- en onderzoekscentrum dat zich bezighoudt met erfelijkheidsvoorlichting en onderzoek naar erfelijke ziekten en aangeboren afwijkingen in gezelschapsdieren (sinds 2014).

Het ExpertiseCentrum draagt bij aan het verbeteren van de gezondheid van rashonden en –katten in Nederland. Dat doet het ExpertiseCentrum door het meten van ziekte-incidentie binnen de raspopulaties en door het toepassen van moderne DNA-diagnostiek.

Samenwerking

Het ExpertiseCentrum werkt onder andere samen met het ministerie van Economische Zaken, de KNMvD/GGG en de Raad van Beheer op Kynologisch gebied. Ook is er goede samenwerking met het Centrum Evidence Based Veterinary Medicine van de faculteit Diergeneeskunde.

Het ExpertiseCentrum heeft ook een website voor fokkers en patiënteigenaren.

Nieuws

Leonberger
11 juli 2017
Eerder dit jaar werd een mutatie verantwoordelijk voor leukoencephalomyelopathy bij de Leonberger gevonden.
10 juli 2017
Onderzoek naar de incidentie van ziekten bij rasdieren in vergelijking met kruisingen
Kooikerhond
10 juli 2017
Het ECGG was eind april in Parijs voor de International Dog Health Workshop die elke 18 maanden plaatsvindt.

Pagina's

RSS