Wat is PETscan?

PETscan is een manier om uw diagnoses snel aan te klikken in uw patiëntenscherm. Dit gaat veel sneller dan het gebruik van een tekstveld, en maakt de diagnoses tussen dierenartsen en praktijken vergelijkbaar. Deze gegevens gaan via uw PMS-leverancier (Corilus, Vetsware, Idexx Animana) naar een centrale database van het ECGG, die is gehost bij de Universiteit Utrecht voor optimale afscherming. De PMS leveranciers hebben in nauwe samenwerking met het ExpertiseCentrum het PETscan aankliksysteem in hun praktijksoftware ingebouwd. Een groot aantal praktijken is al aangesloten en reageert enthousiast op het gebruiksgemak en de directe feedback.

Uw praktijk kan ook gaan deelnemen in PETscan. Dan worden ook uw diagnoses naar de centrale database gestuurd voor analyse. Dit gebeurt alleen met uw instemming, waarvoor u een samenwerkingsovereenkomst met de Universiteit Utrecht ondertekent. U vindt hier alle informatie over PETscan en wat ermee gedaan wordt. Als u zich via de website van het ECGG aanmeldt, ontvangt u van het ECGG per post een samenwerkingsovereenkomst met retourenveloppe, en informatiemateriaal voor uw patiënteigenaren. Uw PMS leverancier kan dit op uw praktijksysteem online inschakelen.