Onderzoeksgroep

De onderzoeksgroep wordt gevormd door dr. David Speksnijder, dr. Franck Meijboom en prof. dr. Theo Verheij. De onderzoeksgroep wordt geflankeerd door een een werkgroep bestaande uit de vakgroepsvoorzitters van de KNMvD en een stuurgroep bestaande uit vertegenwoordigers vanuit de diersectoren, overheid en dierenartsen.

Contact:
Dr. David Speksnijder
E: d.c.speksnijder@uu.nl
T: 030 253 4330 (aanwezig op woensdag en donderdag)