Economische gevolgen investeren in sensoren voor tochtdetectie

Met dit model kunt u bepalen of investeren in een sensorsysteem voor tochtdetectie op een melkveebedrijf rendabel is.

In het rekenmodel vult u informatie in over de sensor (over de aanschaf en prestaties) en het melkveebedrijf (onder andere aantal melkkoeien en 305-dagen productie). U kunt de rekentool gebruiken voor verschillende type sensoren, zoals voor de stappenteller, activiteitsmeter of 3D-accelerometer. Het model is echter niet geschikt voor een systeem dat progesteron meet.

Bij alle instellingen van de tool ziet u een suggestie gebaseerd op een gemiddeld Nederlands melkveebedrijf. U kunt de resultaten van de analyse specifieker maken voor de situatie op het bedrijf door meer instellingen te veranderen.

Als uitkomst geeft het rekenmodel onder andere de opbrengsten per jaar, het rendement op de investering en de terugverdientijd van het investeren in sensoren voor tochtdetectie.