Universiteitskliniek voor Paarden

Paardeneigenaren zijn van harte welkom bij de Universiteitskliniek voor Paarden. Wij vinden het van groot belang om de eigen dierenarts op de hoogte te houden. De schriftelijke vastlegging van onze bevindingen en ons behandeladvies zijn dan ook te allen tijde opvraagbaar. Verwijzende dierenartsen worden automatisch door ons ingelicht.

Advies inwinnen

Voor informatie of overleg kunt u bellen naar de patiëntenadministratie, 030 - 253 1111.

Spoedgevallen

Spoednummer (alleen voor dierenartsen) buiten kantoortijden: 030-253 1146, b.g.g. 030-253 1032.

Nascholing

Voor paardendierenartsen en andere professionals werkzaam in de paardensector verzorgt de faculteit Diergeneeskunde hoogwaardig postacademisch onderwijs. Lees meer over  het complete aanbod van nascholing.

Twee workshops endoscopie van het paard

Voor paardendierenartsen die zich verder willen bekwamen op het gebied van endoscopie biedt de faculteit op 27 februari 2024 twee workshops aan met als focus: endoscopie neusgang en sinoscopie paard en de gastroscopie bij het paard. De beide workshops duren 1 dagdeel (4 uur), het is mogelijk beide workshops achter elkaar te volgen.

Workshop endoscopie neusgang en sinoscopie paard
Deze workshop zal bestaan uit enkele inleidende lezingen waarin de principes van endoscopie, de neus/sinus anatomie in relatie tot endoscopie en de diagnostische/therapeutische waarde endoscopie van neusgang en sinus aan bod komen. Aansluitend zullen er in het wetlab enkele demonstraties gegeven worden en zullen de verschillende technieken door de deelnemers uitgebreid geoefend kunnen worden op kadaver materiaal.

Workshop gastroscopie paard
Deze workshop zal bestaan uit enkele inleidende lezingen waarin de principes van endoscopie, de anatomie en de techniek en diagnostische waarde van gastroscopie aan bod komen. Aansluitend zullen er in de Universiteitskliniek enkele demonstraties gegeven worden en zal de techniek door deelnemers geoefend kunnen worden.

Voor meer informatie en aanmelden klik hier.