Universiteitskliniek voor Paarden

Paardeneigenaren zijn van harte welkom bij de Universiteitskliniek voor Paarden. Wij vinden het van groot belang om de eigen dierenarts op de hoogte te houden. De schriftelijke vastlegging van onze bevindingen en ons behandeladvies zijn dan ook te allen tijde opvraagbaar. Verwijzende dierenartsen worden automatisch door ons ingelicht.

Advies inwinnen

Voor informatie of overleg kunt u bellen naar de patiëntenadministratie, 030 - 253 1111.

Spoedgevallen

Spoednummer (alleen voor dierenartsen) buiten kantoortijden: 030-253 1146, b.g.g. 030-253 1032.

Nascholing

Voor paardendierenartsen en andere personen werkzaam in de paardensector zijn er diverse mogelijkheden voor nascholing.