Veterinaire Economie

Met onze rekenmodellen ondersteunen we de bedrijfsvoering op het gebied van diergezondheid en vruchtbaarheid.

Voor melkveehouders en hun adviseurs stelt de faculteit Diergeneeskunde diverse rekenmodellen ter beschikking. Deze rekenmodellen ondersteunen de bedrijfsvoering op het gebied van diergezondheid en vruchtbaarheid.

De rekenmodellen geven voor een melkveebedrijf onder andere inzicht in (onzichtbare) kosten, en het economisch effect van diergezondheidsmaatregelen en investeringen.

Alle rekenmodellen zijn ontwikkeld in Microsoft Excel en kunnen via deze website gedownload worden voor gebruik. Als er updates zijn voor de rekenmodellen zullen we deze ook op deze website publiceren.

Voor vragen en suggesties kunt u contact opnemen met dr.ir. Wilma Steeneveld, Universitair Docent bij de faculteit Diergeneeskunde, departement Gezondheidszorg Landbouwhuisdieren.

Op de onderliggende pagina's vindt u een korte uitleg van de beschikbare economische rekenmodellen. Een uitgebreidere uitleg wordt in de modellen zelf gegeven.