Waarom is PETscan belangrijk?

PETscan maakt het mogelijk om de incidentie van ziekten in verschillende rassen te meten en deze te vergelijken met de incidentie in kruisingen. Zo ontstaat er inzicht in het voorkomen van erfelijke aandoeningen. Hiermee kan het volgende gedaan worden:

  1. Onderzoek prioriteren, zodat de aandoeningen met de grootste impact op de Nederlandse populatie het eerst worden aangepakt
  2. Begeleiden van rasverenigingen in het opstellen van fokprogramma’s
  3. Identificeren van nieuw opkomende rasproblemen
  4. Monitoren van genomen fokkerijmaatregelen

Daarnaast wordt binnen PETscan ook informatie verzameld over infectieziektes. Hiermee zal op termijn een infectieziekten monitoringssysteem worden ontwikkeld.