Wat heeft uw praktijk er zelf aan?

Met PETscan kunnen wij de frequentie van ziekten in verschillende rassen gaan meten en vergelijken met de frequentie in kruisingen. Zo ontstaat voor het eerst goed inzicht in de incidentie van ziekten bij gezelschapsdieren in Nederland. Dit is de basis voor het opzetten van een effectief programma om erfelijke ziekten en schadelijke raskenmerken te bestrijden. Dierenartsen die aan PETscan deelnemen kunnen in dit programma meedoen. Maar voor u als dierenarts biedt het systeem ook andere voordelen:
 

  1. U legt uw diagnose op een gestandaardiseerde manier in uw administratie vast. Bij overdracht, zoals tijdens diensten, kan daardoor geen misverstand ontstaan over de eindconclusie. Voor de ondersteuning van de dierenarts bij een gestandaardiseerde verslaglegging heeft de KNMvD een richtlijn Methodisch handelen en een richtlijn Verslaglegging opgesteld.
  2. In PETscan versie 2.0 staan alle diagnoses van honden en katten. U kunt per diagnose zien welke diagnostische tests nodig zijn. U heeft dan onder uw muisknop een beknopt protocol voor iedere patiënt.
  3. De bovenstaande informatie wordt jaarlijks bijgewerkt en is dus altijd actueel.
  4. PETscan is de basis voor het begeleiden van rasverenigingen/fokkerijorganisaties om gezond fokbeleid te voeren. Als deelnemer aan PETscan ontvangt u alle adviezen van het ECGG aan rasverenigingen en fokkerijorganisaties. U kunt daarmee de fokkers in uw praktijk op topniveau begeleiden. Zie ook de KNMvD-richtlijn erfelijke aandoeningen hond en kat en onze pagina Hoe ondersteunt het ECGG de fokkerij om gezond te gaan fokken?
  5. Het ExpertiseCentrum brengt gevalideerde DNA diagnostiek naar de praktijk. Hiermee kan een hoog risico op ziekte op jonge leeftijd worden vastgesteld, zodat u uw patiënt optimaal kunt begeleiden om ziekte te voorkomen of te verminderen. In PETscan staat aangegeven of een DNA-test beschikbaar is.
  6. Het vastleggen van gestandaardiseerde gegevens maakt het mogelijk de resultaten van uw praktijk en haar dierenartsen te vergelijken met anderen. Uw PMS-leverancier krijgt de mogelijkheid hiermee uw praktijk te benchmarken indien u dit wenst.