Lopend onderzoek

Aan de faculteit Diergeneeskunde vindt een breed scala aan onderzoek plaats. Voor sommige soorten onderzoek maken we dankbaar gebruik van de medewerking en expertise van praktiserend dierenartsen.

Onderzoek in het Universitair Dierenziekenhuis

In het Universitair Dierenziekenhuis werken dierenarts-specialisten en onderzoekers uit verschillende disciplines samen om nieuwe behandelmethoden te ontwikkelen, dit noemen we klinische studies of klinisch wetenschappelijk onderzoek. Dierpatiënten zoals gezelschapsdieren en paarden kunnen regelmatig meedoen aan klinisch onderzoek. Zo heeft het dier kans op een gezonder en langer leven en draagt het tegelijkertijd bij aan de ontwikkeling van de diergeneeskunde.

Kijk op de website van het Universitair Dierenziekenhuis voor informatie over lopende onderzoeken waar patienten aan kunnen meewerken: www.diergeneeskunde.nl/onderzoek/

Onderzoek antibiotica voorschrijfgedrag bij landbouwhuisdieren

In opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) onderzoeken we factoren die van invloed zijn op het antibioticavoorschrijfpatroon van dierenartsen in de landbouwsector. Lees meer...