PETscan helpt dierenartsen bij de beoordeling van schedelcriteria

Regels voor fokken extreem kortschedelige honden aangescherpt door ministerie van LNV

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) maakte vandaag bekend dat de regels voor het fokken met brachycefale honden worden aangescherpt. Dit om te voorkomen dat er nog honden worden gefokt met kenmerken die onnodig lijden veroorzaken. Het Expertisecentrum Genetica van de Faculteit Diergeneeskunde heeft de criteria opgesteld die kunnen worden gebruikt om te toetsen of een hond voldoet aan de huidige wetgeving. In het diagnoseregistratiesysteem PETscan is een interactief scoringsformulier opgenomen, wat door dierenartsen gebruikt kan worden om een dergelijke verklaring af te geven voor een fokdier.

PETscan ondersteunt dierenartsen in hun rol bij de preventie van erfelijke gezondheidsproblemen”, zegt dierenarts-specialist Hille Fieten van het Expertisecentrum Genetica. “Zo kunnen we als beroepsgroep samen met fokkers en diereigenaren dierenleed voorkomen. Ik vind het heel mooi dat ons onderzoek op deze manier kan bijdragen en impact heeft.

dr. Hille Fieten

Gezondheidsproblemen

Extreem kortschedelige (‘brachycefale’) honden lijden aan tal van gezondheidsproblemen, waaronder ademhalingsproblemen en oogbeschadigingen. Daarom mag er sinds 2019 alleen met honden gefokt worden wanneer ze voldoen aan zes criteria die zijn opgesteld door deskundigen van het Expertisecentrum Genetica van de faculteit Diergeneeskunde. Deze regels zijn nu vastgelegd in een beleidsregel.

Geen uitzonderingen meer

Met de beleidsregel komt er een einde aan de tijdelijke uitzondering voor het onder voorwaarden fokken met extreem kortschedelige honden. Dat betekent dat volwassen honden die niet voldoen aan de criteria, niet meer mogen worden ingezet voor de zogenoemde outcross, het bewust kruisen van honden om een ras te verbeteren. Deze uitzondering is volgens het ministerie niet meer nodig, omdat fokkers in de afgelopen 4,5 jaar voldoende tijd hebben gehad om geleidelijk toe te werken naar honden met een gezonde schedelconformatie.

Ook honden die een corrigerende operatie hebben ondergaan, zoals neusvleugelcorrectie of inkorting van het zachte verhemelte, worden in de nieuwe beleidsregel expliciet uitgesloten van de fokkerij.

PETscan ondersteunt dierenarts

De dierenarts krijgt een belangrijke rol in de ondersteuning van fokkers in de selectie van fokdieren. Om dierenartsen hierbij te ondersteunen heeft het Expertisecentrum Genetica Diergeneeskunde het diagnoseregistratiesysteem PETscan ontwikkeld. In PETscan is onder andere een interactief scoringsformulier aanwezig, waarmee dierenartsen worden ondersteund bij het beoordelen van de schedelcriteria. Hiermee kunnen dierenartsen fokkers nog beter ondersteunen in de selectie van gezonde fokdieren.