One Stop Shop

Als dierenarts kunt u in veel gevallen verwachten dat er naast een consult bij de UKG ook nadere diagnostiek benodigd is. Denk aan uitgebreid beeldvormend onderzoek bij de afdeling Diagnostische Beeldvorming en/of een (kijk)operatie. Om een bezoek voor de patiënt en de eigenaar zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, bestaat er bij de afdeling Chirurgie de zogenaamde One Stop Shop. Dit betekent dat we het consult, aanvullend onderzoek (CT-scan, scopie of MRI-scan) én/of een operatie op dezelfde dag plannen.

De One Stop Shop is alleen mogelijk als we van tevoren van u als dierenarts genoeg informatie hebben over de patiënt. Alle communicatie verloopt via u als dierenarts. Daarom ontvangen we deze informatie ofwel de patiëntenkaart en het verzoek voor een One Stop Shop graag per mail. Vervolgens bestuderen we de patiëntenkaart en bij eventuele onduidelijkheden nemen we contact met u op.

Op deze manier kunnen wij, voordat de patiënt en de eigenaar naar onze kliniek reizen, een plan van aanpak maken en een schatting van de kosten geven. Deze gegevens sturen we naar u door, zodat u het met de eigenaar kunt bespreken. Indien de eigenaar met ons plan en de daarbij horende kostenschatting akkoord gaat, kunt u dit aan ons doorgeven en nemen wij contact op met de eigenaar om een geschikte dag te plannen.