Scoringsformulier kortsnuitige honden

Hoe helpt u als dierenarts fokkers om te checken of hun fokdieren voldoen aan de normen? In dit instructiefilmpje lichten we de zes criteria toe waaraan een hond moet voldoen en hoe u als dierenarts deze criteria beoordeelt.

Het fokken van gezelschapsdieren is gebonden aan wet- en regelgeving om de gezondheid en het welzijn van dieren te beschermen. Kortsnuitigheid (brachycephalie) en fokken met kortsnuitige honden lijdt in veel gevallen tot ernstige welzijnsaantasting. Om dit welzijnsprobleem aan te pakken heeft de faculteit Diergeneeskunde, in opdracht van het ministerie van LNV, een rapport opgesteld met daarin handhavingscriteria voor het fokken van brachycephale honden. In dit rapport "Fokken met kortsnuitige honden” staan zes criteria waaraan een hond minimaal moet voldoen om te komen tot een fokkerij van honden met een gezonde schedelconformatie:

  1. Bijgeluiden bij de ademhaling in rust. 
  2. Neusopeningen
  3. De craniofaciale ratio (verhouding tussen neuslengte en schedellengte)
  4. De aanwezigheid van een neusplooi
  5. De zichtbaarheid van het oogwit
  6. Het wel of niet volledig kunnen sluiten van de ogen

PETscan

In PETscan is een interactief scoringsformulier beschikbaar om dierenartsen te ondersteunen bij het scoren van de handhavingscriteria voor kortsnuitige honden. U kunt het formulier gebruiken om eigenaren bewust te maken van de ernst van de brachycephalie van hun hond. U kunt het ingevulde formulier daarvoor uitprinten en ondertekenen als dierenartsenverklaring.

Scoringsformulier criteria kortsnuitige honden

Zoals u in onderstaande afbeelding kunt zien, is het scoringsformulier te vinden door op het icoontje van de kortsnuitige hond rechtsboven te klikken. U krijgt dan het scoringsformulier te zien in een pop-up. Na het invullen kunt u dit formulier printen of opslaan als PDF. De resultaten van de hond worden weergegeven in de print en u kunt dit ondertekenen en als verklaring  meegeven aan de eigenaar van de hond.

Scoringsformulier criteria kortsnuitige honden

Hoe beoordeelt u de hond?

U beoordeelt de hond op de zes handhavingscriteria. Korte instructies hiervoor staan in het scoringsformulier. In het instructiefilmpje en het rapport “fokken met kortsnuitige honden” vindt u aanvullende informatie. De craniofaciale ratio, die berekend wordt door de neuslengte te delen door de schedellengte, wordt automatisch berekend. Voor het opmeten van de neus- en schedellengte ontvangt u een gratis meetlint bij deelname aan PETscan.

Hoe interpreteert u de uitslag?

Als de hond goed (groen) scoort is (voor deze criteria) het risico voor het doorgeven van ernstige schedel- en snuitafwijkingen het kleinst. Als het dier voldoende (oranje) scoort, kan de dierenarts vanuit zijn adviserende rol en op basis van andere eigenschappen en kenmerken aanbevelen om de hond wel of niet in te zetten voor de fok. Als de hond onvoldoende (rood) scoort is er sprake van een te hoog risico op het doorgeven van ernstige schedel- en snuitafwijkingen aan de nakomelingen. Dit is in strijd met artikel 3.4. De dierenarts zal fokken met deze hond moeten afraden. De fokker zal dit advies moeten navolgen, bij niet naleven is de fokker in overtreding van artikel 3.4 uit Besluit houders van dieren.

Verder lezen:

Rapport fokken met kortsnuitige honden 
Website NVWA inclusief uitgebreid infoblad voor dierenartsen 

Contact Expertisecentrum Genetica

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op via ecgg@uu.nl .