ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren

Het ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren is een informatie- en onderzoekscentrum dat zich bezighoudt met erfelijkheidsvoorlichting en onderzoek naar erfelijke ziekten en aangeboren afwijkingen in gezelschapsdieren (sinds 2014).

Het ExpertiseCentrum draagt bij aan het verbeteren van de gezondheid van rashonden en –katten in Nederland. Dat doet het ExpertiseCentrum door het meten van ziekte-incidentie binnen de raspopulaties en door het toepassen van moderne DNA-diagnostiek.

Samenwerking

Het ExpertiseCentrum werkt onder andere samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), de KNMvD/GGG en het Nederlands KankerFonds voor Dieren (NKFD).

Binnen de faculteit Diergeneeskunde heeft het ExpertiseCentrum samenwerkingspartners bij het Centrum Evidence Based Veterinary Medicine, het Veterinair Microbiologisch Diagnostisch Centrum (VMDC) en het departement Dier in Wetenschap en Maatschappij (DWM).

Het ExpertiseCentrum heeft ook een website voor fokkers en patiënteigenaren.

Nieuws

6 november 2017
Artikel in het Tijdschrift voor Diergeneeskunde over het ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren
10 oktober 2017
De Cavalier King Charles-spaniël (CKCS) werd in 2009 op een wel hele vervelende manier wereldnieuws.
Leonberger
11 juli 2017
Eerder dit jaar werd een mutatie verantwoordelijk voor leukoencephalomyelopathy bij de Leonberger gevonden.

Pagina's

RSS