Hoofdstuk VIII

Afgeplatte trachea en laesies ten gevolge van scopie

Collaps cricotracheale membraan bij corneur