Hoofdstuk VIII

Afgeplatte trachea en laesies ten gevolge van scopie
Collaps cricotracheale membraan bij corneur